ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հռիփսիմե Սերյոժայի  Մխիթարյան
29.02.2016

Արխիվարիուս

hripsime.seryozhayi.mkhitaryan@aspu.am

Արխիվարիուս/Արխիվ

Կրթություն     

1990թ. ընդունվել 1996թ. ավարտել եմ  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետն՝ առկա ուսուցմամբ , ստացել կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչի որակավորում։

1987-1989թթ. դպրոցական տարիների ուսմանը զուգահեռ սովորել եմ ք.Երևան, Մաշտոցի շրջ. թիվ 4 հանրակրթական միջնակարգ դպրոցը (միջ. Դպրոց ՈՒԱԿ) ստացել՝ մեքենագրուհու և գործավարուհու որակավորում։

Աշխատանքային փորձ

1989-1990թթ.   -  Լիլիթ կոոպերատիվում.

1995թ.-2011թ. սեպտեմբերի 16-ը  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի  գիտության բաժնի տեսուչ

2011թ. սեպտեմբերի  16-ից՝  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի  արխիվում որպես՝  արխիվարիուս

Վերապատրաստում

2015թ. դեկտեմբերին  վերապատրաստման դասընթացներ և ստացել եմ հավաստագիր

Լեզուներ  - հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն (մասամբ)