ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ի գիտություն ասպիրանտների և հայցորդների
15.09.2022

Հաշվի առնելով, որ  «Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի» փոփոխությունների հիման վրա 2017թվականին մասնագիտական քննությունների ծրագրերը վերանայվել և փոփոխվել են, բոլոր ասպիրանտներն ու հայցորդները, որոնք իրենց մասնագիտական քննությունները հանձնել են մինչև 2017թվականը, «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի» 19-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ քննությունները պետք է վերահանձնեն ըստ նորացված ծրագրերի՝ ատենախոսության պաշտպանությունից առաջ։

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտահետազոտական կենտրոն (204, 205, 206 աշխատասենյակ, հեռ.՝ 010 59-70-79, 010 59-70-29):

 

Նորություններ