ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ի գիտություն մագիստրոսների
14.09.2020
Սիրելի մագիստրոսներ, տեղեկացնում ենք, որ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի վճարովի համակարգ ընդունված ուսանողների հրամանագրումը կկատարվի ուսման վարձի առնվազն ամսական չափաբաժինը վճարելուց հետո:

Մասնագիտությունների համար սահմանված ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ ստորև::  

Վճարման սկզբունքներ. 

  • Հաշվեհամար՝ առկա մագիստրատուրա՝ 15100 02308480100 (Արարատբանկ)
  • Հաշվեհամար՝ հեռակա մագիստրատուրա՝ 15700 27790960100 (Ամերիաբանկ)
  • Բուհ՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
  • Նպատակ դաշտում՝ ուսման վարձ
  • Վճարող՝ ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանուն (ոչ թե վճարողի, այլ ուսանողի)
  • Մասնագիտություն՝ ուսանողի ընդունված մասնագիտությունը, կուրսը:

Նորություններ