ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ինեսսա Աշոտի Հարությունյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

mscenter.arm@gmail.com

Մանկ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն


Կրթություն
2014-ից Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2010 թ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2003-2008 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
2007 Մոսկվայի Շտկաղական մանկավարժության ինստիտուտի ուսանող
1997-2002թ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի շրջանավարտ:

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ԺԳ.00.03 - Հատուկ մանկավարժություն մասնագիտությամբ, ատենախոսություն` «ԽԽունջային ներպատվաստման ենթարկված երեխաների հետ տարվող սուրդոմանկավարժական աշխատանքների առանձնահատկությունները» խորագրով:

Աշխատանքային փորձ
2004-ից մինչ օրս ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2014թ. – ից մինչ օրս «Փոխոգնությոն կենտրոն» սոցիալապես անապահով և հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց աջակցող բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ:
2004-ից մինչ օրս «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի, քիթ, կոկորդ, ականջաբանության բաժանմունքի սուրդոմանկավարժ:
2007– 2009թթ «Նաիրի» բժշկական կենտրոնի սուրդոմանկավարժ
2002–2005 Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների N15 կրթահամալիրի սուրդոմանկավարժ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Նախադպրոցական սուրդոմանկավարժություն», «Հատուկ ուսուցման և դաստիարակության խաղային մեթոդիկա», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերման ուսուցման մեթոդիկա»

Մագիստրատուրա՝ «Խխունջային ներպատվաստման թեկնածուների ընտրության չափանիշները և սկզբունքները», «Ժամանակակից բժշկամանկավարժական տեխնոլոգիաները զարգացման խանգարումների կանխարգելման համակարգը», «Լսողության խանգարում ունեցող երեծաների ընտաներկան դաստիարակություն», «Սոցիալհոգեբանական աշխատանքների համակարգը լսողության խանգարում ունեցող մեծահասակների հետ», «Լսողապրոթեզավորումից և խխունջային ներպատվաստումից հետո տարվող լսողական աշխատանքների առանձնահատկությունները», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների բազմազգայական ընկալման զարգացման մեթոդիկա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների խխունջային ներպատվաստում, աուդիոլոգիական նորածնաին սկրինինգ, լսողապրոթեզավորում վաղ մանկական տարիքում, նախավիրահատական աշխատանքների կազմակերպում, աբիլիտացիա խխունջային ներպատվաստումից հետո, լսողության խանգարումներով երեխաների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում:

Վերապատրաստումներ
2015թ. - «Երեխաների հոգեբանամանկավարժական ուղեկցության ժամանակակից խնդիրները» նվիրված Նովոսիբիրսկի պետական մանկավարժական համալսարանի 80 ամյակին (համանախագահ, զեկուցող):
2014թ.- «Օտորինոլորինգոլոգիայի հիմնախնդիրները» նվիրված խխունջային ներպատվաստման 10 ամյակին ՀՀ-ում (զեկուցող):
2010թ.- «Բեռլինի վերականգնողական կենտրոն» փորձր փոխանակում խխունջային ներպատվաստման ենթակա երեխաների վերականգնողական աշխատանքներում (Գերմանիա):
2008թ.- «CIC կենտրոն Ռեյին-Մեյին» ռեաբիլիտացիա խխունջային ներպատվաստումից հետո, (վերապատրաստում Ֆրիդբերգ, Գերմանիա):
2007թ.- «Խխունջային ներպատվաստումից հետո վերականգնողական աշխատանքներ», Շտկողական մանկավարժության ինստիտուտ (Մոսկվա, ՌԴ), որակավորման բարձրացում:
2006թ.- «Լսողության խանգարում ունեցող այցելուների ախտորոշման և վերականգնման նորագույն խնդիրները», միջազգային կոնֆերանս,( Սուզդալ, ՌԴ), զեկուցող:
2005թ.- «Խոսքային պրոցեսորի ծրագրավորման հիմունքները» վերապատրաստում (Պրահա, Չեխիա):
2003թ.- «Էրգոթերապիայի հիմունքները» Չարլզի համալսարան, (Պրահա, Չեխիա):
2001թ.- «Ժեստերի լեզու» վերապատրաստում UNICEF ՀՀ:
Հրապարակումներ
1. . Žосрюлял –.Ž., Ÿмаогкгллмг пмпрмялжг ж нгопнгиржащ имуйг®олмз жкнй®лр®фжж а Žокглж, š®ргож®йщ ›®схлм-о®иржхгпимз имлтгоглфжж п кгдвсл®омвлщк сх®пржгк //Ÿмаогкгллщг амномпщ вж®блмпржиж ж ог®¯жйжр®фжж ¯мйълщу п рсбмсумпръю ж бйсумрмз.- Ÿсев®йъ,2006 Ÿ.235-236
2. Harutyunyan I., BakhshinyanV., Shukuryan A., First Cochlear Implantations in Armenia: Promising Results. //8th European symposium Pediatric Cochlear implantation Venezia 2006 P. 226.
3. Harutyunyan I., BakhshinyanV., Shukuryan A., Chochlear Implantation in Armenia: First steps //9th International Conference on Cochlear Implants and Related Sciences Wiener Medizinische Wochenschrift VIENNA 2006 P.170
4.  Арутюнян И.А., Из опыта сурдопедагогической работы по восстановлению слуха и речи у детей, перенесших кохлеарную имплантацию //Сборник научно-методических статей «Специальная педагогика и психология».- Ереван, 2006, №5, С 123-125.
5. Harutyunyan I., Bakhshinyan V., Shukuryan A., Intra-operative objective in cochlear implant surgery, // European Archives of Oto-Rhino- Laryngology and Head & Neck Vienna/Austria, Hofburg congress Center 2008.
6. Арутюнян И.А. Основные параметры слухоречевой реабилитациии прелингвально оглохших детей в первые 3 месяца после кохлеарной имплантации, // Специальная педагогика и психология. Межвузовский сборник научно-метод. статей. Ереван 2008 № 7

Պարգևներ

ՀՀ Առողջապահության Նախարարության «Կոչում 2005 կառավարական մրցանակ»

Լեզուներ՝  ռուսերեն, անգլերեն, ժեստերի լեզու