ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իրինա Ռոմանի Պոնոմարենկո
03.02.2016

Դասախոս

ponomarenkoirina44@aspu.am

Դասախոս /նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 2002-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի հայցորդ
• 1998 – 2002թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ, Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2013թ. առ այսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և հոգեբանություն /նախադպրոցական/, Մանկավարժություն և մեթոդիկա /նախադպրոցական կրթություն/ մասնագիտությամբ կուրսերի կամավորական գործունեության մենթոր
2009թ. առ այսօր ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասխոս
2002-2009թթ. Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, հոգեբան, հոգեբանության ուսուցչուհի,
2001-2003թթ. ՀՕՖ-ի երեխաների ընդունման և կողմնորոշման կենտրոն, հոգեբան-արտթերապիստ / հասարակական հիմունքներ/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Երեխայի տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա
• Մանկավարժական պրակտիկում
• Մասնագիտական կրթության տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Նախադպրոցական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն, տարրական մաթեմատիկա

Վերապատրաստումներ հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (2003թ. առ այսօր)
Անդամակցություն «ԷԳՈ» երիտասարդ հոգեբանների ՀԿ անդամ

Հրապարակումներ
1. Հեքիաթի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցական տարիքում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Ժան–Ժակ Ռուսոյի ծննդյան 300- ամյակին,Վանաձոր 2013
2. Նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման առանձնահատկությունները Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին,Վանաձոր 2013/համահեղինակ` Ա. Սիմոնյան/
3. Трудности воспитания дошкольников в современной семье и педагогические пути их преодоления, Сборник материалов международной научно-практической конференции “ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: история и современность”, 2015, г. Минск/ соавтор- Кнарик Асмарян/
4. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոտեցումներ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ <<ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները>> միջբուհական հանրապետական գիտաժողով: ք. Իջևան, 16 մայիս, 2015թ./համահեղինակ՝ Ք. Ասմարյան/
5. Роль воспитания в процессе социально-эмоцианального развития детей дошкольного возраста: Материалы Международного форума г. Минск, 15–16 октября 2015 года

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն