ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իրինա Ռոմանի Պոնոմարենկո
03.02.2016

Դասախոս

ponomarenkoirina44@aspu.am

Դասախոս /նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
2002-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի հայցորդ
1998 – 2002թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ, Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ
1988-1998թթ. Երևանի թիվ 181 միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ
1990-1992թթ. Երևանի թիվ 11 մշակույթի տան, հյուսքի խմբակի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2020 թ. սեպտեմբերից Հ.6 մանկապարտեզ՝ մեթոդիստ  
2019 թ. դեկտեմբերից առայսօր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Teach For Armenia /Դասավանդիր Հայաստան/ կրթական ծրագրի շրջանակներում ՀՄԿ՝ վերապատրաստող մենթոր
2019թ. հունիսից Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ (օժանդակ) դպրոց`որպես հոգեբան
2019թ. ապրիլից ԵՊՀ ԻՄ, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն` որպես ասիստենտ
2017-2019թթ. ապրիլ ԵՊՀ ԻՄ, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն` որպես դասախոս
2014թ. հունիսին << Ավագ նախադպրոցականի հուզական դժվարությունները և դրանց հաղթահարման մանկավարժական ուղիները>> թեմայով ատենախոսության նախապաշտպանություն
2014թ. հունիս-հուլիս Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ (օժանդակ) դպրոց` որպես ճամբարի պատասխանատու
2013թ. առայսօր Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և հոգեբանություն /նախադպրոցական/, Մանկավարժություն և մեթոդիկա /նախադպրոցական կրթություն/, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտությամբ կուրսերի կամավորական գործունեության մենթոր
2009թ. առայսօր ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս
2002-2009թթ. Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, հոգեբան, հոգեբան-հետազոտող, հոգեբանության ուսուցչուհի
2001-2003թթ. ՀՕՖ-ի երեխաների ընդունման և կողմնորոշման կենտրոն, հոգեբան-արտթերապիստ / հասարակական հիմունքներ/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Երեխայի տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման տեսություն և մեթոդիկա
• Մասնագիտական կրթության տեխնոլոգիաներ
• Մանկավարժական հոգեբանություն
• Գործնական մանկավարժություն,
• Ներառական կրթություն, այլ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նախադպրոցական և տարրական մանկավարժություն, մանկան հոգեբանություն, ներառական կրթություն, թատերական գործունեություն

Վերապատրաստումներ
• 2016 թ․ սեպտեմբեր, <<Հույսի կամուրջ>>-ի և ԿԱԻ-ի կողմից իրականացված <<Ներառական և երեխայակենտրոն նախադպրոցական կրթություն>> թեմայով վերապատրաստողների վերապատրաստման ծրագիր
• 2019 թ․ հունիսի 18-ից 21-ը մասնակցություն <<Ներառական նախադպրոցական մանկավարժություն>> թեմայով դասընթացին /<<Հույսի կամուրջ>> հասարակաակն կազմ․-ն և Էդինբուրգի համալսարանի կողմից կազմակերպված/
• 2019թ․հոկտեմբեր, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությամբ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ համագործակցությամբ <<Դասավանդի՛ր Հայաստան>> կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացված <<Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման և մենթորական կարողությունների զարգացման>> ծրագիր
• 2019թ․ դեկտեմբեր, <<Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման և մենթորական կարողությունների զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի և <<Դասավանդի՛ր Հայաստան>> կրթական հիմնադրամի համագործակցությամբ միջազգային փորձագետ Ստեֆանիյա Ալիշաուսկիենեի կողմից իրականացված վերապատրաստման դասընթաց,
• ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի համատեղ կազմակերպած  առցանց դասընթաց՝ ապրիլի 14-21, 2022թ.
• Այլ՝ ընթացիկ վերապատրաստումներ

Անցկացրած վերապատրաստումներ
• 2016 թվականի սեպտեմբերի 17-ից 23-ը «Երևանի հ 42 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի հետ «Ներառական և երեխայակենտրոն նախադպրոցական կրթություն» թեմայով վերապատրաստում,
• 2019 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Երևանի <<LoLo>> նախակրթարանի անձնակազմի հետ <<Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառումը մանկապարտեզի մանկավարժական գործընթացում>> թեմայով տեսագործնական դասընթաց,
• 2019թ. դեկտեմբերից առայսօր, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և <<Դասավանդի՛ր Հայաստան>> կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացրած <<Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման և մենթորական կարողությունների զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում, Երևանի թվով 6՝ թիվ 181, թիվ 12, թիվ 178, թիվ 90, թիվ 95, թիվ 57 դպրոցների անձնակազմի հետ, 7-րդ դպրոցն ընթացքի մեջ է, յուրաքանչյուրում 4 ամիս տևողությամբ, 52, իսկ այսուհետ՝ 140 ժամյա վերապատրաստում <<Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում>> թեմայով և մենթորական աջակցության ցուցաբերում։
• 2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցության արդյունքում կազմակերպված «Նախակրթարանի դաստիարակների վերապատրաստման» 8-օրյա առցանց դասընթաց:
• 2021թ. ՖԻԴԵ-ի և ՀՊՄՀ <<Շախմատ գիտահետազոտական>> ինստիտուտի համագործակցությամբ կազմակերպվող «Շախմատը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում» դաստիարակների վեցշաբաթյա վերապատրաստում
• 2021թ. օգոստոսի 2-16-ը վերապատրաստումներ Օդեսայի հայ համայնքի Մ. Մաշտոցի անվան Կիրակնօրյա դպրոցի դաստիարակների և ուսուցիչների համար

• 2020թ., 2021թ., 2022թ. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության, <<Դասավանդի՛ր Հայաստան>>, Feature և ProDeForm կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված <<Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր>>՝ <<Ա Ուսուցում մանկապարտեզում>>

• 2022 թ. օգոստոս Հույս և ապագա ՀԿ-ի կողմից Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու դասընթաց՝ որպես վերապատրաստող
• 2022թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի կողմից կազմակերպված և իրականացվող «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում» 30 ժամյա ծրագիր՝ որպես փորձագետ- վերապատրաստող
• Շարունակական վերապատրաստումներ և համագործակցություն «Արև օր», «Teaching academy», «Հույս և ապագա», ՄՆՀԱ և այլ կազմակերպությունների հետ։
• Այլ՝ ընթացիկ վերապատրաստումներ

Անդամակցություն
2000թ. <<ԷԳՈ>> երիտասարդ հոգեբանների ՀԿ անդամ

Հետազոտական աշխատանք
• 2018թ.-ի մարտի 16-ից հուլիսի 30-ը <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ–ի Նախադպրոցական և տարրական մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի հետազոտական բաղադրիչների վերանայում /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի <<Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա>> ու <<Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա>> մասնագիտություններով բակալավրական ծրագրերի մասով/
• 2020թ. հոկտեմբերից դեկտեմբեր ամիսներին մասնակցել եմ Միջին մասնագիտական կրթության 0112.01.5 «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության 0112.01.01.5 «Դաստիարակ` նախադպրոցական կրթության» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի չափորաշիչների վերանայման աշխատանքներին
• 2021 թ. «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի՝ կրթության բարելավման ծրագրի շրջանակներում Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթական համալիր (հիմնական) ծրագրերի մշակում տարիքային հոգեբանության տեսանկյունից` որպես փորձագետ /«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի նախադպրոցական բաժնի աշխատակցի հետ համատեղ, համալիր ծրագրերի խմբագրում և մեթոդական ձեռնարկի մշակում/


Հրապարակումներ
1. Ավագ նախադպրոցականի և կրտսեր դպրոցականի հուզական խաթարումները և դրանց հաղթահարման ուղիները, Գործնական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, Երևան 2003
2. <<Դժվար>> երեխայի հուզական վարքագծի հիմնական դրսևորումները>>հոդվ. <<Նախաշավիղ>> 2005, 3-4.
3. <<Դժվար>> երեխայի դաստիարակության առանձնահատկությունները, Թեզիսներ` նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600 ամյակին, Աղավնաձոր 2005
4. <<Մանկական վախերը, դրանց առաջացման պատճառները և հաղթահարման ուղիները>>...հոդվ. ՀՊՄՀ. 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2008
5. <<Մանկական նևրոզները որպես մանկավարժական բարձիթողության հետևանք>>...հոդվ ՀՊՄՀ. 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2010
6. Հեքիաթի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցական տարիքում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Ժան–Ժակ Ռուսոյի ծննդյան 300- ամյակին,Վանաձոր 2013
7. Նախադպրոցականի սոցիալական զարգացման առանձնահատկությունները Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին,Վանաձոր 2014/համահեղինակ` Ա. Սիմոնյան/ էջ՝ 197-201
8. Սյուժետադերային խաղիդերը նախադպրոցականի սոցիալական զգացմունքների զարգացման գործում, <<Մխիթար-Գոշ>> Ուսումնամեթոդական հոդվածներ 2014/1 Էջ՝ 130-133
9. Пономаренко И.Р.,Асмаряан К.Ж. Трудности воспитания дошкольников в современной семье и педагогические пути их преодоления Сборник материалов международной научно-практической конференции “ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: история и современность”, 2015, г. Минск/стр. 11-12
10. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոտեցումներ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ <<ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները>> միջբուհական հանրապետական գիտաժողով, ք. Իջևան, 16 մայիս, 2015թ. Էջ՝ 51-55 /համահեղինակ,.Ք. Ասմարյան
11. Роль воспитания в процессе социально-эмоцианального развития детей дошкольного возраста Материалы Международного форума г. Минск, 15–16 октября 2015 года
12. Սոցիալալան զգացմունքների զարգացումը որպես նախադպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման կարևորագույն պայման Сборник статей по материалом LVмеждународной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». N10 (55 )октябрьМосква 2016 стр. 119-122
13. Սոցիալ-հուզական զարգացման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում «Интернаука»: научныйжурнал – № 1(1). Часть 3. – М.,Изд. «Интернаука», 2016. –60с.շстр. 44-47 /համահեղինակ. Ա. Սիմոնյան
14. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոդելը Сборник статей по материалом LVIмеждународной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». N11 (56 )ноябрьМосква 2016стр. 118-121
15. Комплексные занятия как средство формирования социальных чувств дошкольника Международный научно-исследовательский журнал УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №11, Том 1, 2016 год стр. 187-189
16. Причины возникновения эмоциональных трудностей у детей старшего дошкольникольного возраста. Международный научно-исследовательский журнал УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ №11, Том 2, 2016 год стр. 32-34
17. Ավագ նախադպրոցականի հուզական դժվարությունները և դրանց հաղթահարման մանկավարժական ուղիները <<Մխիթար-Գոշ>> Գիտական հոդվածներ 2016/2 (45) Էջ՝ 148-152
18. Խաղալիքի ծագման պատմությունը, Интернаука: научный журнал, № 8(12). Часть, 3, Москва, Издательство “ТЦ Сфера”, 2017 С. 32-34.
19. Опыт организации интегрированного обучения в Республике Армения,Международная научно-практическая конференция «ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,Г.Минск, 2017,
20. Հեքիաթի զարգացնող նշանակությունը մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման գործում, Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» № 1(58), РИНЦ, М., Изд. «Интернаука», 2017, С. 178-181.
21. Пономаренко И.Р., С. Р. Манучаруан, ,,Сюжетные дидактические игры в развитии математических способностей,, Воспитатель ДОУ №4/2017 Россия, Казань, №4/2017, С. 50-53
22. Պոնոմարենկո Ի.Ռ. Ասմարյան Ք.Ժ. Խաղը որպես վաղ տարիքի երեխաների հուզազգացմունքային ոլորտի զարգացման պայման Интернаука: I Международная научно-практическая конференция. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. РИНЦ Москва, Изд. «Интернаука» 2017 с.72-75
23. Նախադպրոցականների հուզական ինտելեկտը որպես առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառման նախապայման, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇԻՐԱԿՈԻՄ. Նալբանդյանի անվանպետական համալսարան «ներառական կրթության հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված հհ անկախության 25-ամյակին (Գյումրի, 14 հոկտեմբերի, 2016թ.), <<ԷԼԴՈՐԱԴՈ>> հրատարակչություն, 2107թ. Էջ`151-156
24. Ա. Սիմոնյան, Ի.Պոնոմարենկո <<Հայրենասիրության և հանդուրժողականության ձևավորումը՝ որպես մշակույթների երկխոսության կարևոր բաղադրիչ>>, <<Մշակույթների երկխոսություն>> միջազգային 9րդ գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց Ցեղապանության 100րդ տարելիցին և Հայրենական պատերազմի հաղթանակի 70- ամյակին: Գյումրի, «Վերածնունդ» 2015 թ., էջ 237-247
25. Պոնոմարենկո Ի. Ռ. , Ղազարյան Ա. Մ, Ամաչկոտ երեխաների հաղորդակցման դժվարությունները հասակակիցների հետ և դրանց հաղթահարման ուղիները: Интернаука: IX Международная научно-практическая конференция. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. № 3(9). – Москва, Изд. «Интернаука», 2018. – С. 214-217.
26. Պոնոմարենկո Ի. Ռ Ավագ նախադպրոցականների հուզական դժվարությունների հոգեբանամանկավարժական վերլուծություն, <<Ակունք>> Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1/18/, Երևան 2018, էջ` 296-301
27. Իրինա Պոնոմարենկո, Գայանե Խաչատրյան <<Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների ապրումակցման դրսեվորումը սյուժետադերային խաղերի ընթացքում>>, <<Ակունք>> Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2/18/, ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, Երևան 2018, էջ` 175-181
28. Особенности проявления застенчивости в дошкольном возрасте Կրթության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով ՇՊՀ 26-27 հոկտեմբերի 2018թ. /հանձնված է տպ./, համահեղինակ Асмарян К.
29. Կամակորության դրսևորման առանձնահատկություններն ավագ նախադպրոցական տարիքում сб. ст. по материалам XXII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 4(22). – М., Изд. «Интернаука», 2019. С. 190-193./համահեղինակ Լ. Հունանյան/
30. Երեխաների դպրոցական պատրաստվածության հիմնախնդիրը մանկավարժահոգեբանական դիտարկմամբ Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան Երիտասարդ մասնագետների և ուսանողների միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Երևան 2019, Էջ204-208 համահեղինակ Ա. Խուգեյան
31. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ / .. Пономаренко, .. Петросян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXVII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 9(27). – М., Изд. «Интернаука», 2019. /համահեղինակ Հ.Պետրոսյան/
32. Пономаренко И., Казарян А., Асмарян К. «ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ» Сolloquium-journal №17(41), Warszawa, Poland 2019г., с. 48-51 /Журнал индексируется в Google Scholar, Calaméo, Сервис Issuu, LinkedInSlideShare, eLIBRARY.RU (РИНЦ)/
33. Ի. Պոնոմարենկո. Ք. Ասմարյան, Ա. Խուգեյան ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր,Պրակ Բ, Գյումրի, 2019
34. Пономаренко И., А. Хугеян, Асмарян К. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ, научно-практическая конференция «Дошкольное образование в современном образовательном пространстве: актуальные проблемы, опыт, инновации» ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ»,посвящённой 215-летию основания ХНПУ имени Г.С. Сковороды, Харьков, Украина 9–10 апреля 2020 /հանձնված է տպագրության/
35. Մարության Ս., Խուգեյան Ա., Պոնոմարենկո Ի. ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՁԵՎ, научно-практическая конференция «Дошкольное образование в современном образовательном пространстве: актуальные проблемы, опыт, инновации» ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ»,посвящённой 215-летию основания ХНПУ имени Г.С. Сковороды, Харьков, Украина 9–10 апреля 2020 /հանձնված է տպագրության/
36. Ասմարյան Ք., Սարգսյան Ա., Պոնոմարենկո Ի <<ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ>> XXXV международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». М., Изд. «Интернаука» 2020
37.Ի. Պոնոմարենկո, Ա. Սիմոնյան «Առակների դաստիարակչական արժեքը նախադպրոցական տարիքում» Գրականագիտական հանդես, «Արմավ»հրատարակչություն, Երևան 2021 էջ,256 էջ
38.Իրինա Պոնոմարենկո, Արևիկ Խուգեյան «Դաստիարակների վերապատրաստման արդյունավետությունը մայրենի լեզվի ուսուցման գործընթացում», Լեզուների ուսուցման խնդիրները համաշխարհայնացման արդի դարաշրջանում. - (կոլեկտիվ մենագրություն)– Եր.: Տիր, 2021.- 256 էջ:
39.Պոնոմարենկո Ի. Ռ., Ասմարյան Ք.Ժ., Խուգեյան Ա. Վ. «ԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՊՄՀ 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, հանձնված է տպագրության
40.Պոնոմարենկո. Ի. Ռ., Մարության Ս. Ա. ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽԱՂԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ, Научный журнал «Интернаука» № 37(260), հանձնված է տպագրության
41.Պոնոմարենկո Ի. Ռ. , Ղազարյան Ա. Մ «ՄԱՐԻԱ ՄՈՆՏԵՍՍՈՐՈՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» XXIV International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World” /Международная междисциплинарная конференция «Инновации и тенденции развития современной науки»/ հանձնված է տպագրության

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2300-7980 

Համակարգչային գիտելիքներ` Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe animate, Adobe photosհop, Adobe voice /բավարար/

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/բավարար/