ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իվան Քերոբի Կարապետյան
17.02.2016

Հրաձգարանի տեխնիկ

ivan.qerobi.karapetyan@aspu.am

Հրաձգարանի տեխնիկ/Շախմատի և սպրոտի ամբիոն

Կրթությունը
ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձը
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստում
ԵՊՀ-ում 2010թ.

Անդամակցություն
ՀՀ բիաթլոնի ֆեդերացիայի վարչության անդամ

Հրապարակումներ
1. «Մարզական-մասսայական աշխատանքների մանկավարժական և հոգեբանական առանձնահատկությունները», Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ-ի 54 գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու նվիրված Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին, Երևան, 2010թ.

2. “К вопросу о мотивации студентов к занятиям физической культурой”, Հանրապետական XL գիտ. մեթոդ. կոնֆերանս, ֆիզ. կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Երևան, 1013թ.

3. Ֆիզ.կուլտուրայի՝ որպես ուսումնական դիսցիպլինի խնդիրները ԲՈԻՀ-ում, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողավի նյութեր, Երևան, 2014թ.

4. Ֆիզ. կուլտուրա առարկայի անցկացման առանձնահատկությունները ֆուտբոլի տարրերի կիրառմամբ, Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու, ֆիզ. կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Երևան, 2014թ.

Պարգևներ
20-իս ավելի պատվավոր պարգևներ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն