ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կամարնիկ (Երջանիկ) Հունանի Գևորգյան
19.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ

gevorgyankamarnik41@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի պ/կ/ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1991թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտոր
1968թ.-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1961-1964թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1954-1959թթ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, մասնագիտությունը լեզվաբան՝ 10.02.19

Աշխատանքային փորձ

1958-1970թթ կույրերի միավորման տպարան՝ սրբագրիչ, խմբագիր
1970-1985թթ ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս
1985-առ այսօր ԵՊՀ ՀՀԻ առաջատար գիտաշխատող:
Համատեղությամբ
1994-2008թթ Հայաստանի լեզվի պետական տեսչություն, դասախոս-մեթոդիստ (հեռուստառադիոհաղորդումների վերահսկող)
2013- առ այսօր ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Մագիստրատուրա
• Հայոց շարժումային լեզվի ուսուցում
• Բրայլյան գրի ուսուցում
• Ներառական կրթություն (ընտրովի դասընթաց)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տիֆլոմանկավարժություն, տիֆլոհոգեբանություն, լեզվաբանություն, գրականություն, օտար լեզուներ

Վերապատրաստումներ

15.02.15.06 1976թ Բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ԵՊՀ: Վկայական, N341
04.11.1985-04.01.1986թթ Հաշվողական տեխնիկայի տիրապետում, ԵՊՀ: Վկայական, N232

Անդամակցություն
1959թ-ից Հայկաստանի կույրերի միավորման պատվավոր անդամ
1960թ.-ից Հայաստանի էսպերանտիստների ասոցիացիայի անդամ՝ պատվավոր նախագահ
2014թ.-ից §Բնություն և հասարակություն¦ միջազգային ակադեմիայի անդամ

Ընտրովի տպագրումներ
Գրքեր
1. Երջանիկ Գևորգյան, Սուսաննա Գևորգյան, Հեռուստառադիոեթեր (Լեզվական մեղանչումներից մինչև անաղարտություն), Էդիտ-Պրինտ հրատ, 2010թ., 261 էջ:
2. Երջանիկ Գևորգյան և համահեղինակներ, Հայերեն-էսպերանտո-ռուսերեն & էսպերանդո-հայերեն-ռուսերեն բառարան, Լիմուշ հրատ, 2013թ., շուրջ 15 000 բառահոդված, 468 էջ:
3. Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Գարեգին Նժդեհի ստեղծագործութիւններին բնորոշ լեզուաոճական միջոցները, ԵՊՀ հրատ, 2015թ., 193 էջ:
4.Երջանիկ Գևորգյան, Բարկության հայոց շարժութային 75 հոմանիշները, ՀՊՄՀ, Հայկարլի տպարան, Երևան 2016թ., 100 էջ:
Հոդվածներ
1. Երջանիկ Գևորգյան, Ծածուկ իրազեկումը հայոց շարժասության միջոցներոց, Էջմիածին, Բ, 2012թ., էջ 45-57:
2. Երջանիկ Գևորգյան, Ուղղագրությունը փոխելը թարգմանություն չէ, Էջմիաջին, Ը, 2012թ., էջ 126-130
3. Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Հնաբանութիվները Գարեգին Նժդեհի երկերում, Էջմիածին, Բ, 2013թ. էջ 55-68
4. Կամարնիկ (Երջանիկ) Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Արեւմտահայերէնի տարրերը Գարեգին Նժդեհի երկերում, §Բազմավէպ¦ հանդէս, 1-2, 2013թ., Իտալիա, Ս.Ղազար, Վենետիկ, էջ 239-261
5. Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Մակդիրները Գարեգին Նժդեհի ստեղծագործութիւններում, Էջմիածին, Ե, 2014թ., էջ 52-61
6. Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Կրկնութիւն ոճական միջոցը Գարեգին Նժդեհի երկերում, Էջմիածին, Զ, 2014թ., էջ 87-103
7. Երջանիկ Գեւորգեան, Սուսաննա Գեւորգեան, Հարցը որպէս ոճական միջոց Գարեգին Նժդեհի աշխատութիւններում եւ գրական-հռետորական ժառանգութեան մէջ, Ե, 2015թ., էջ 55-70:
8. Երջանիկ Գևորգյան, Արդի հայերենում հայացքի տեսակների արտացոլման վերաբերյալ, Աբեղյանական ընթերցումներ, հ. 2, ԵՊՀ հրատ, 2018թ., էջ 30-42

Պարգևներ
1. Վահան Թեքեյան մշակութային կենտրոն, <<Թեքեյան մրցանակ>> 2004թ.
2. ՀՀ ԿԳ նախարարության ոսկե մեդալ, 2006թ.
3. ՀԿՄ ոսկե հուշամեդալ, 2008թ.
4. ՀՀ ԱԳ Հակոբ Մեղապարտ մեդալ, 2010թ.
5. Բնություն և Հասարակություն ակադեմիայի <<Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթե>> մեդալ (Գերմանիա), 2014թ.

Օտար լեզուների իմացություն` ռուսերեն, անգլերեն, էսպերանտո