ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կամո Համլետի Ահարոնյան
23.06.2021

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

aharonyankamo38@aspu.am

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ/ Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն