ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրարփի Հովիկի Կարապետյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

karapetyansirarpi47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2011-2015թթ. ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Ընդհանուր լեզվաբանության» ամբիոնի ասպիրանտ

Ատենախոսության թեման` «Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում»

2007-2009թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, մագիստրատուրա: Գերազանցության դիպլոմ:

2003-2007թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, բակալավրիատ: Գերազանցության դիպլոմ:

1993-2003թթ.՝ Գ. Ադդարյանի անվան N 133 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան /անգլերենի դասախոս/
2012-2013 թթ.՝ «Եվրասիա» միջազգային համալսարան /անգլերենի ուսուցչուհի/
2010-2011 թթ.՝ «Քվանտ» վարժարան /անգլերենի ուսուցչուհի/
2009-2010 թթ.՝ «Հայկական hուշարձանների ճանաչման ծրագիր» ՀԿ (ԱՄԱՓ) /անգլերենի թարգմանչուհի/

Գիտական աստիճան

2016 թ., բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում», ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի՝ Լեզվանության 019 մասնագիտական խորհուրդ, Ժ. 02. 02 - «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ անգլերեն (բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, քերականություն), տեսական և գործնական թարգմանություն, բառագիտություն, ռոմանագերմանական լեզուների ներածություն, ավարտական աշխատանքների ղեկավարում

Մագիստրատուրա՝ ընտրովի դասընթաց՝ «Թարգմանաբանական հիմնական ուղղություններ», մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն, տիպաբանություն, բառագիտություն (բառակազմություն), գործաբանություն, թարգմանաբանություն

Վերապատրաստումներ

1. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի համատեղ կազմակերպած դասընթաց- «Զգայուն ապրանքների, տեխնոլոգիաների և տեղեկության, ներառյալ երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների, հասկացությունը, էությունը և նշանակությունը գիտական հանրության համար», 14.04.2022, 21.04.2022:
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 60-ժամյա վերապատրաստում, վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 6-13 հունիսի 2022:
3. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 15-ժամյա վերապատրաստում անգլերենի դասավանդման ժամանակակից ուղիների վերաբերյալ. վերապատրաստող՝ Լիլիթ Բեքարյան, 19-26 մայիսի 2021:
4. Փենսիլվանիայի պետական համալսարան, «Ստեղծարարություն, նորարարություն և փոխակերպում», առցանց դասընթաց, օգոստոս 2022:
5. Անգլերենի դասավանդմանը նվիրված սեմինարների շարք ՀՊՄՀ-ում` կազմակերպված ԱՄՆ դեսպանատան կողմից, փետրվարից մինչև սեպտեմբեր 2020:
6. Դասախոսների առցանց վերապատրաստում, «Ակտիվ ուսուցում «շրջված լսարանում», Zoom հարթակ, վերապատրաստող՝ Ս. Խաչատրյան, 01.06-23.06. 2020:
7. Վեբինար՝ «Անգլերենը որպես օտար լեզուներ դասավանդողների լեզվի գնահատման գիտելիք (Ֆարհադի) և «Անգլերենների ապագան» (Քրիսթալ), 09.05. 2020:
8. Միջազգային երկօրյա վերապատրաստում` «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (ՖՌԵՊԱ)», Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, 27-28 սեպտեմբերի 2019:
9. «Թարգմանություն և կրթություն», միջազգային գիտական համաժողով, ԵՊՀ, հոկտեմբերի 2-4 2019:
10. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ Փեննի Ըր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 5-7 մարտի 2018:
11. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային կարողություններ. նկարագրիչներ և դասավանդման նյութեր (FREPA)», Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան, 25-26 հոկտեմբերի 2018:
12. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական տեսանկյունից», 12 ապրիլի 2018:
13. Անգլերենի և գրականության գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ տևողությամբ), փետրվարի 19- մարտի 2 2018:
14. Մասնագիտական վերապատրաստում «Արտասանության, լսողության և ընթերցանության համակցումը», LCC միջազգային համալսարան, 11 մարտի 2018:
15. Մեթոդաբանական համաժողով` «Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր բառերը. կենտրոնացում ուսուցման վրա», Հայաստանում «Փիրսըն» ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ, «Մանմար», 26- 27 մարտի 2018:
16. «Ուսումնասիրելով մշակութային սառցալեռը. մշակույթը լեզվական պրիզմայով», 13-14 ապրիլի 2017:
17. «Բազմալեզվյան և միջմշակութային ուսուցումը շարժունության միջոցով ‘’PluriMobil’’», Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 10-11 հոկտեմբերի 2017:
18. «Եվրասիա» միջազգային համալսարան և Սալոնիկիի Արիստոտելի համալսարան (Հունաստան), «Ռասիզմը և կրթությունը», 10-11 մայիսի 2017:
19. ԺԼԵԿ-ի ՌԵԼԵՆԳ (RELANG- Relating Foreign Language Curricula to CEFR) վերապատրաստման եռօրյա ծրագիր, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 29-31 մարտի 2016 :
20. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջիմ Սքրիվիներ, վերապատրաստման ծրագիր, 14-15 փետրվարի 2015 :
21. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ալեք Ուիլյամս, վերապատրաստման ծրագիր, 27-28 նոյեմբերի 2015:
22. Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղ, Ջերեմի Հարմեր, ամենամյա վերապատրաստման ծրագիր, 10-12 նոյեմբերի 2015:
23. «Համագործակցություն ի շահ հաջողության»` IELTS-ի 25-ամյակին նվիրված համաժողով, 22 մարտի 2014:
24. «Անգլերեն դասավանդող մասնագետների վերապատրաստման ծրագիր», Քեմբրիջի համալսարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 մայիսի 2014:
25. «Անգլերենի դասավանդման մեթոդաբանության նոր դասընթացներ», «Մանմար» ՓԲԸ, 7-8 փետրվարի 2011:
26. «Անգլերենի դասավանդման նոր հնարավորություններ Քեմբրիջի համալսարանի տպարանի հետ», «Մանմար» ՓԲԸ, 19 - 21 ապրիլի 2011:
27. Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ», ԵՊՀ, 15ապրիլի, 2009:

Հրապարակումներ

 • Ս. Կարապետյան, Ղազար Փարպեցու «Թուղթը» երկի բառային կազմի իմաստաարժեքային տեղաշարժերը հայերենում (տարժամանակյա քննություն), Հայագիտական հանդես, 5 (59) 2022, էջ 38-49:
 • Ս. Կարապետյան, Գրաբարյան փոխառությունների դերը արդի հայերենի տերմինակերտման մեջ, Բանբեր Եվրասիա միջազգային համալսարանի, 1, 2022, էջ 104-115: 
 • Ս. Կարապետյան, Արդի հայերենի ռազմական տերմինահամակարգի հարստացումը գրաբարյան եզրույթներով (ըստ  Ղ. Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց»երկի), ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 13, 2022, էջ 420-431:
 • Ս. Կարապետյան, Ռազմական եզրոյթ-կաղապարների զարգացումը Ղազար Փարպեցու «Պատմութիւն Հայոց»երկում, «Էջմիածին» կրօնագիտական հանդես,  դեկտեմբեր, Սբ. Էջմիածին, 2022, էջ 124-135:
 • Անվանական հիմքերով բաղադրությունների ուսուցումը անգլերենում և հայերենում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2022, 216 էջ:
 • Ս. Կարապետյան, Հանրային կառավարման բառապաշարի դասավանդումը բուհում անգլերենով, Մանկավարժական միտք, 1-2 (78-79), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2022, էջ 311-315:
 • Ս. Կարապետյան, Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունների ուսուցումը բուհում (Է. Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակի և դրա հայերեն թարգմանության հիման վրա), Հայագիտական հանդես, 1 (55), էջ 179-189, Երևան, 2022:
 • Ս. Կարապետյան, Ս. Գրիգորյան, Նորակազմությունները Հովհաննես Երզնկացու հոգևոր երգերում, Հայագիտական հանդես, 4 (53), Երևան, 2021, էջ 18-25:
 • S. Karapetyan, Comparative Investigation of English and Armenian Compound Patterns (based on F. Scott Fitzgerald's Novel ''The Great Gatsby'' and Its Armenian Translation), Translation Studies: Theory and Practice, International Scientific Journal, volume 1, issue 1-2, Yerevan, YSU press, 2021, pp. 155-165.
 • S. Karapetyan, The Armenization and Teaching of Foreign Words at Higher Educational Institutions, Foreign Languages for Special Purposes (FLSP), 1 (19), Yerevan, YSU press, 2021, pp. 100-114.
 • Ս. Կարապետյան, «Թավշյա» հեղափոխության բառապաշարային առանձնահատկությունները, Հայագիտական հանդես, 1 (50), Երևան, 2021, էջ 21-29:
 • Ս. Կարապետյան, Հետադարձ բառակազմության առանձնահատկությունը հայերենում և անգլերենում, Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2020, էջ 206-215:
 • Ս. Կարապետյան, Գոյական բաղադրիչով կապակցական և հատվածական հարդարությունների ուսուցումը անգլերենում և հայերենում, Մանկավաժական միտք, 3, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2018, էջ 32-36:
 • Ս. Կարապետյան, Ն. Ներսիսյան, English and Armenian Reduplicative Analytical Structures and their Comparative Teaching, Հայագիտական հանդես, 2 (40), Երևան, 2018, էջ 116-125:
 • Ս. Կարապետյան, Հայերենի և անգլերենի բարդ բառերի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության որոշման դժվարությունները, Լեզու և լեզվաբանություն, 2018, 1 (18), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., էջ 74-81:
 • Ս. Կարապետյան, Գոյականական բաղադրիչներով համադրական բարդությունները հայերենում և անգլերենում, «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2018, 9, էջ 88-97:
 • Ս. Կարապետյան, Անգլերենի առդրական հարադրությունների ուսուցումը հայերենի զուգադրությամբ, Մանկավարժական միտք, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 3-4, (66-67), 2017, էջ 65-70 :
 • S. Karapetyan, Comparative Analysis of Armenian and English Syndetic Analytical Word-Formation Structures with Noun Component, Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 19-28:
 • Ս. Կարապետյան, Անգլերենի հարակցական հարադրությունների ուսուցումը հայերենի զուգադրությամբ, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու 4, 2017, «Արտագերս» հրատ., էջ 396-401:
 • Ս. Կարապետյան, Դերանունը որպես սերող հիմք հայերենի և անգլերենի համադրական և վերլուծական բաղադրություններում, Հայագիտական հանդես, 2 (36), Երևան, 2017, էջ 47-54 :
 • Ս. Կարապետյան, Ածական+գոյական կաղապարով համադրական բարդությունները հայերենում և անգլերենում, Հայագիտական հանդես, 2 (32), Երևան, 2016, էջ 46-57:
 • Ս. Կարապետյան, Գոյական+բայ (Noun+Verb) կաղապարով համադրական բարդությունները հայերենում և անգլերենում, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 3, 2016, էջ 496-504 :
 • Ս. Կարապետյան, Գ+Գ կաղապարով կրկնավոր վերլուծական բաղադրությունները հայերենում և անգլերենում, «Երիտասարդ լեզվաբաններ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 47-57:
 • Ս. Կարապետյան, Պատմողական և հրամայական նախադասությունների կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները արդի հայերենում, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, 2015, էջ 426-431:
 • Ս. Կարապետյան, Գոյականական բաղադրիչներով շաղկապական հարադրությունները հայերենում և անգլերենում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 5-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 5-17:
 • Ս. Կարապետյան, Հայերենի և անգլերենի անվանական վերլուծական կրկնավոր բաղադրությունների զուգադրական քննություն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Բանասիրություն, 1 (16), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2015, էջ 61-72 :
 • Ս. Կարապետյան, Անգլերենի և հայերենի բառակազմության ընդհանուր դրույթներ (գոյականական հիմքերով բաղադրություններ), «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» գիտական հոդվածների ժողովածու, 6, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2015, էջ 18-23:
 • Ս. Կարապետյան, Գոյական հիմնաբառով դարձվածային կապակցությունները հայերենում և անգլերենում, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդես, 1 (18), Երևան, 2015, էջ 30-40:
 • Ս. Կարապետյան, Դարձվածային կապակցությունների դասակարգումն անգլերենում հայերենի զուգադրությամբ, Հայագիտական հանդես, 2 (30), Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2015, էջ 25-33:
 • Ս. Կարապետյան, Անգլերենում և հայերենում բարդ բառի ու բառակապակցության տարբերակման հարցի շուրջ, ԲԵՀ , «Բանասիրություն», 2 (17), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 58-66 :
 • Ս. Կարապետյան, Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենում և անգլերենում, «Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 90-98:
 • Ս. Կարապետյան, Որոշիչ-որոշյալ կապակցությամբ բարդությունները հայերենում և անգլերենում, ԲԵՀ, Բանասիրություն, 1 (142), Երևան, 2014, էջ 61-67 :
 • Ս. Կարապետյան, Հարցական և բացականչական նախադասությունների կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները արդի հայերենում, ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 1, 2014, էջ 520-529 :
 • Ս. Կարապետյան, Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ծերունին և ծովը» վիպակի փիլիսոփայական հիմնախնդիրները, «Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, 1-2, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 79-83 :
 • Գ. Հարությունյան, Ս. Կարապետյան, Հարցերի բազմագործառական բնույթը (ըստ ընդհանուր և հատուկ հարցերի վերլուծության), Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, 1-2 (7), էջ 38-44 :
 • Ս. Կարապետյան, Մերժման ռազմավարությունը ժամանակակից անգլերենում, Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 1-2 (6), էջ 101-108:
 • S. Karapetyan, The Development of Legal Word Units in Armenian according to Ghazar Parpetsi’s Work "History of Armenia" (a Synchronic-Diachronic Analysis), Katchar, Yerevan, 2023, pp. 108-121:
 • Ս. Կարապետյան, Ծիսական առարկաների հինհայերէնեան անուանումները՝ որպէս արդի հայերենի բառային կազմի հարստացման աղբիւր, «Էջմիածին» կրօնագիտական եւ հայագիտական ամսագիր, 2023, Ձ տարի, համար Ե, էջ 133-145:
 • Ս. Կարապետյան, Ծիսական հանդերձանքի հինհայերենյան անվանումները՝ որպես արդի հայերենի բառային կազմի հարստացման աղբյուր, Հայագիտական հանդես, 2 (61), Երևան, 2023, էջ 10-17:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5565-7339 

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն