ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Գառնիկի Կարեյան
16.02.2016

Դասախոս

kareyanarmen18@aspu.am

Դասախոս/ Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն

2008-2010թթ. – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
/Մագիստրոսի աստիճան/


2004-2008թթ.- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
/Բակալավրի աստիճան/


Աշխատանքային փորձ
2010թ. - մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ իրավագիտության և նրա
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ – ՀՀ ընտանեկան իրավունք, Մարդու իրավունքի հիմունքներ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքացիական իրավունք, Քաղաքացիական դատավարության իրավունք, Վարչական իրավունք, Քրեական իրավունք:


Անդամակցություն
Հանրային խորհրդի պետա-իրավական հարցերի հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի անդամ

Հրապարակումներ
«Խուլիգանությունը որպես հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն»
Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար, Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. դեկտեմբերի 14), 2-րդ պրակ:-Եր: Մանկավարժ, 2014, 246-250 էջ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2619-6721

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն


Էլեկտրոնային հասցե