ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարինե Սահակի Շաքարյան
15.02.2016

Դասախոս

shaqaryankarine43@aspu.am

Ծնվել է՝  28.02.1968      

Հասցե`Ալեք Մանուկյան 10/2        

Աշխատանքային գործունեությունը՝     

2004առ այսօր մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1991-1994 Մասիսի շրջանի Հովտաշատ գյուղի միջն. դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

1999-2006 Ակսել Բակունցի անվան մանկավարժական քոլեջի մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը՝

2004-2008 հայցորդ

Խ. Աբովյանի անվան  հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1985-1990  ուսուցիչ,

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայիֆակուլտետ

Հրատարակումներ՝

2007 Մեթոդական խնդիրների դասակարգումը և դրա գործնական կիրառման հոգեբանական հիմնավորումը

2008 Հեռավար ուսուցման համակարգում ապագա դասվարի մաթեմատիկան և մեթոդական կոմպետենտության հոգեբանամանկա-վարժական սկզբունքները` մանկավարժական բուհի վերափոխումների զուգահեռությամբ:

2008 ՀՀ մանկավարժական բուհերում հեռակա և հեռադիր ուսուցման համակարգերի փոխներառման դիդակտիկական սկզբունքները նորակերտիչ կրթական տեխնոլոգիաների համատեքստում

2008  Մեթոդական խնդիրները «Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա մասնագիտության «Մաթեմատիկա» դասընթացում

2009 Ապագա դասվարի մեթոդական մտահասության ձևավորման հոգեբանամանկավարժական  մոդելը

2008 Տեքստային խնդիրների լուծումների ուսուցման մեթոդիկայի մի քանի հարցեր

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0462-2707