ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հեղինե Վարդգեսի Խաչատրյան
17.07.2018

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, մանկ. գիտ. թեկ., հոգեբանության դոցենտ

khachatryanheghine54@aspu.am

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար 

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Նախադպրոդական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն 

Կրթություն
• 1988–1992 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
• 1984–1988 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ավագ նախադպրոցականների ինտելեկտուալ պատրաստվածությունը դպրոցին և համակարգված գիտելիքների դերն այդ գործընթացում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2012 թ. մարտից առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան
2010 թ. փետրվար-ապրիլ ՀՊՄՀ հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչ
1999 թ. առ այսօր ՀՀ և միջազգային կրթական ծրագրերի վերապատրաստող, վկայագրող, կրթության փորձագետ
1992թ.-2017թ. ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2017թ. առ այսօր ՀՊՄՀ  Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ
2018թ. առ այսօր «Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ մասնագետ  

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ

• Մանկան հոգեբանություն

• Ընտրովի դասընթաց նախադպրոցական մանկավարժությունից   


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, կրթություն

Վերապատրաստումներ՝ հայաստանյան և միջազգային կրթական  ծրագրեր (1999թ. առ այսօր)

Անդամակցություն
• 2015 թ. Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ (ՌԴ)
• 2012 թ. առ այսօր Բաց հասարակության ինստիտուտ «Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
• 2012-2019թթ․ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի անդամ
• 2008 թ. Ընթերցողների միջազգային ընկերակցության անդամ
• 2004 թ. առ այսօր «Բարև» գիտակրթական-հասարակական կազմակերպության համանախագահ
• 2002 թ. առ այսօր Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով (ՔՄԶԿԳՄ) ծրագրի վկայագրող (Բաց հասարակության ինստիտուտ. «Քայլ առ քայլ» ԲՀ)
• 2000թ. առ այսօր միջազգային և հանրապետական կրթական ծրագրերի վերապատրաստողների վերապատրաստող
• 2020 թ.  առ այսօր «Գազպրոմ Արմենիա» ուսումնասպորտային համալիրի  հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. Մայրենի 2, Մայրենի 3, Մայրենի 4 դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների և աշխատանքային տետրերի համահեղինակ. ՀՀ ԿԳՆ «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան- 2007-2009:
2. Հասարակագիտություն 10 (հոգեբանություն) դասագրքի և մեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ. ՀՀ ԿԳՆ «Տիգրան Մեծ», Երևան-2009 :
3. Բ. Բլումի ուսումնական նպատակների տաքսոնոմիայի կիրառումը շարունակական պրակտիկայի նպատակների սահմանման գործընթացում։ Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում. Միջազգային գիտաժողով, ՀՊՄՀ, Երևան, 2013, հուլիս 2-5:
4. 50 հարց ու պատասխան: Ուսումնական ձեռնարկ տարրական դասարանների ուսուցիչների համար, համահեղինակ, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, «Զանգակ», Երևան, 2013:
5. Опыт разработки новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры по специальности педагогика и методика (начальное образование) в АГПУ. Научно-методический журнал «Образование личности», Москва 2015, №2:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5105-408X 

Պարգևներ
• «Մանկավարժական համալսարան» մեդալ (2003թ., 2007թ., 2012թ.)
• ՀՀ ԱԺ պատվոգիր (2014թ.)
•ՀՀ պետական պարգև` Երախտագիտության մեդալ(2018թ.)

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն