ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրանուշ Ֆեդյայի Խաչատրյան
25.02.2016

Դասախոս

khachatryansiranush46@aspu.am

Դասախոս/ Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն 
2004-2005 թթ.-  «ԻՆՏԵՐԼԻՆԳՎԱ» լեզվագիտական համալսարանի մագիստրատուրա
1991-1996 թթ.- Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան  օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, Գիտական Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ/ գերազանցության Դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ 
2014 թ. ցայսօր – Խ.Աբովյանի Անվան Հայկական Պետական Համալսարանի,անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դասախոս

2005 – 2014 թթ. – Հայաստանի Հանրապետության «Ինտերլինգվա» Լեզվագիտական Համալսարան,  (անգլերեն լեզվի դասախոս)

2014թ. (հունիս-հուլիս) – Անգլերեն լեզվի դասավանդում Բրիտանական Խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող «Ապագա Փոփոխություն Կատարող» ճամբարում

2014թ. – Բրիտանական Խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված ընդհանուր և ռազմական անգլերենի դասավանդում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի Ռազմաբժշկության ֆակուլտետում

2013-2014թթ.– Հայաստանի Հանրապետության  «ՄՖԲ» Ֆինանսական Ակադեմիա (Անգլերեն լեզվի դասախոս)

2005 – 2006թթ. – Երևանի Անանիա Շիրակացու Անվան Համալսարան: (Անգլերենի   դասախոս)  

Կարդացվողդասընթացներ
Անգլերեն լեզու (բակալավրիատ)


Լեզուներ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն