ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Անդրուշի Խաչատրյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

khachatryansusanna16@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն 

10/1998-10/2003թթ.՝ ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

1990-1995թթ.՝  Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետ

1980-1990թթ.՝ Երևանի Վ. Բելինսկու անվան միջնակարգ դպրոց

Մրցանակներ.

09/2014թ.՝ ՀՀ Բարձրագույն Որակավորման հանձնաժողովի կողմից պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան

05/1994թ.՝ ԵՊՀ ուսանողական գիտաժողովում «Պողոս Նուբար փաշա» զեկուցման համար

Մասնագիտական այլ գործունեություն.

1999-2001թթ.՝ ՀՊՄՀ նախապատրաստական բաժնում որպես հայոց պատմության ուսուցիչ

1993թթ.՝ Երևանի թիվ 110 միջնակարգ դպրոցում որպես պատմության ուսուցիչ

Աշխատանքային փորձ.

02.2000-առ այսօր - ՀՊՄՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

09.1997-02.2000թթ.՝  Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի պաշտոնական ամսագրի սղագիր. թարգմանիչ և խմբագիր

Մասնակցություն գիտաժողովներին.

2015թ.՝ «Մեծամոր. Կեսդարյա պեղումների տարեգրություն», հոկտեմբերի 2-3, Երևան

2014թ. Responsible History – Different Ways of Dealing With the Past, 28-30 November, Bazaletti, Georgia

2014թ. ”Եկեղեցի և կրթություն. Կոչում, կոչում ու դպրություն”Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 140-րդ հոբելյանին նվիրված գիտաժողով, 21-22 նոյեմբեր, Էջմիածին

2014թ.՝ 40th Anniversary Workshop of the Society For Armenian Studies, October 3-5, Yerevan

2010թ.՝ ՀՊՄՀ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողով

2007թ.՝ ՀՊՄՀ Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողով

Գիտական հետաքրքրությունները. Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքի պատմությունը, վերնախավերի ձևավորման նախադրյալները, պոլսեցիների կենցաղը, տարազը, օսմանյան ճարտարապետությունը և հայ վարպետների ազդեցությունը դրա վրա; հայ մշակույթի և ճարտարապետության որոշ խնդիրներ

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0563-6852

Լեզուներ՝ ռուսերեն /սահուն/ և անգլերեն /սահուն/

6 գիտական հոդվածների հեղինակ և 1 հոդվածի համահեղինակ