ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Սոկրատի Խանյան
25.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

khanyankaren-03@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն
1. 1991-1993 – Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ
2. 1980-1985թթ - Վ.Բրյուսովի անվան Երևանի ռուս և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության և մանկավարժության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1. 2012- առ այսօր - բանասիրական ֆակուլտետի գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2. 2009-2012 - բանասիրական ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների գծով դեկանի տեղակալ
3. 2010թ.-ից - Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
4. 2008-2010 - Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ
5. 2005-2008 - Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս
6. 2002-2005 - ԼՂՀ Մշակույթի պետական համալսարանի ուսումնական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր
7. 2000-2003 - Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ
8. 1999-2000 - Ստեփանակերտի “Մեսրոպ Մաշտոց” համալսարանի դեկան

Դասավանդման փորձ
Ռուս գրականության պատմություն, հայ-ռուս գրական կապեր, ռուս գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Ռուս մանկական գրականություն, ռուս գրական քննադատության պատմություն, Ռուս գրականության դասավանդման մեթոդաբանություն և տեսություն

Հետաքրքրությունների ոլորտներ
Գրականագիտություն, հայ-ռուսական գրական կապեր, ռուս գրականության պատմություն

Տպագրումներ
1. Վ.Զվյագինցևան և հայ գրականությունը – Ստեփանակերտ, 1998թ., 40 էջ
2. Կուրսային և ստուգողական աշխատանքների թեմատիկա ռուս գրականությունից /մեթոդական ձեռնարկ/ - Եր., 2005թ., 45 էջ /ռուսերեն/
3. Գրականագիտական տերմինների ռուս-հայերեն համառոտ բառարան – Երևան, 2006թ., 100 էջ
4. Ռուս-հայերեն գրականագիտական համառոտ բառարան – Եր., 2008թ. 160 էջ
5. Ռուս գրականությունը և հայ քննադատական միտքը XIX-XX դարերում /հոդվածների ժողովածու/ - Երևան, 2012 թ., 112 էջ /ռուսերեն/
6. Ուսումնական ծրագիր բակալավրիատի համար “Ռուս մանկական գրականություն”. - Երևան, 2015 թ., 20 էջ /ռուսերեն/
7. Ուսումնական ծրագիր բակալավրիատի համար “Ռուս գրական քննադատության պատմություն”. - Երևան, 2015 թ., 24 էջ /ռուսերեն/
8. Ռուսական պոեզիան XIX դարի հայ քննադատական մտքի գնահատմամբ /ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ/, Երևան, 2017. – 191 էջ.
9. Հովհաննես Թումանյանը և ռուսական պոեզիան. Մենագրություն, հեղինակային հրատ., Երևան, 2019. - 74 էջ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
1. «Մանկավարժական կրթություն. հայացք դեպի ապագա». Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ միջազգային գիտաժողով, 24-28 հոկտեմբերի 2007թ. Երևան.
2. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների, թեկնածուների և գիտաշխատողների 53-րդ հոբելյանական գիտաժողով, նոյեմբերի 7-9 2007թ. Երևան:
3. «Ն.Վ.Գոգոլ. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 23-24 մայիսի 2009թ. Երևան.
4. “Ա.Պ. Չեխով. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 26-27 մարտի, 2010թ. Երևան.
5. «Լ.Ն.Տոլստոյ. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 13-14 նոյեմբերի, 2010թ. Երևան.
6. «Մ.Յու.Լերմոնտով. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 18-19 հունիսի 2011թ. Երևան
7. «Ն.Ա. Նեկրասով. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 19-20 նոյեմբերի 2011թ.Երևան.
8. «Ռուսաց լեզուն 21-րդ դարում մշակույթների երկխոսության, գիտական համագործակցության, միջանձնային և միջազգային հաղորդակցության երաշխավորն է»։ Ռուսաց լեզվի ուսուցիչների միջազգային գիտագործնական համաժողով Հայաստանում, Ռուսաստանում և ԱՊՀ այլ երկրներում. 2012. Վանաձոր.
9. «Ա.Ս. Պուշկին. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 6-7 հունիսի, 2012թ. Երևան.
10. «Մշակութային ժառանգության պահպանությունը և պատմության կեղծման հիմնախնդիրները». Միջազգային գիտաժողով գիտության փառատոնի շրջանակներում սեպտեմբերի 19-21, 2012. ՌԴ. Աստրախան.
11. «Լերմոնտովը և Կովկասը». Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 18-19 սեպտեմբերի, 2012. ՌԴ. Ստավրոպոլ.
12. «Ա.Ն.Օստրովսկի. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 12-14 ապրիլի, 2013թ.. Երևան.
13. «Համաշխարհային գիտական գործընթացների ինտեգրումը որպես սոցիալական առաջընթացի հիմք». Առաջին միջազգային հեռավար գիտագործնական գիտաժողով 28-29 մայիսի 2013թ. ՌԴ. Կազան.
14. «Հայագիտությունը և ժամանակակից մարտահրավերները»։ Հայագիտական երկրորդ միջազգային կոնգրես, հոկտեմբերի 17-19, 2013. Երևան.
15. «Ի.Ս.Տուրգենև. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 26-28 հոկտեմբերի 2013թ.Երևան.
16. «Ն.Պ. Օգարյով. Ստեղծագործական անհատականության պատմամշակութային հարթություն»: Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 14-16 նոյեմբերի, 2013թ. ՌԴ. Սարանսկ.
17. «Գրականության տեսություն և ժամանակակից գրականագիտության ակտուալ հիմնախնդիրներ». Միջազգային գիտական և տեսական գիտաժողով 11 դեկտեմբերի, 2013թ. Ղազախստան.
18. «Ֆլոր Վասիլիևի ստեղծագործությունը և լեզվի, գրականության, կրթության հարցերը գլոբալացվող աշխարհում». IV միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 27-28 մարտի, 2014. Գլազով. ՌԴ
19. «Ռուսաց լեզուն և գրականությունը ազգային մշակույթի համատեքստում». III միջազգային գիտական կոնֆերանս մայիսի 21-23, 2014. ՌԴ. Սարանսկ.
20. 20. «Մ.Յու.Լերմոնտովի ստեղծագործությունը. մշակույթների երկխոսություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով. 05.06.2014. Երևան.
21. 21. «Մ.Ե. Սալտիկով-Շչեդրին. Ռուսական և ազգային գրականություն». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 26-27 սեպտեմբերի 2014թ.Երևան.
22. «Ժամանակակից մարդասիրական գիտելիք. բազմամասնագիտական մոտեցում». Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 25-28 հունիսի 2015թ. ՌԴ. Բարնաուլ.
23. «Ա.Ս. Գրիբոյեդով. Ռուսական և ազգային գրականություն. Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 26-27 սեպտեմբերի, 2015թ. Երևան.
24. «Ն.Մ. Կարամզին. Ռուսական և ազգային գրականություն. Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 26-28 սեպտեմբերի, 2016թ. Երևան.
25. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով. 30.11.2016թ. Երևան.
26. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XIII միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 21-24 ապրիլի, 2016թ. Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
27. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XIV միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 20-21 ապրիլի, 2017թ. Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
28. Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին «ՍՅՈՒՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՕՋԱԽ», 19-20 հոկտեմբերի 2017թ. Գորիս.
29. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XV միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 20-21 ապրիլի, 2018թ. Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
30. Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված գիտաժողով. Արցախի պետական համալսարան, մարտի 15-17, 2018 թ. Ստեփանակերտ.
31. VII միջազգային գիտաժողով «Բազմալեզու կրթությունը որպես մարդկության լեզվական ժառանգության և մշակութային բազմազանության պահպանման հիմք». Հյուսիսային Օսիայի պետական մանկավարժական ինստիտուտ (SOGPI). 28-29 սեպտեմբերի, 2018թ. ՌԴ. Վլադիկավկազ.
32. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XVI միջազգային գիտագործնական գիտաժողով ապրիլի 19-20 2019թ. Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
33. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XVII միջազգային գիտագործնական գիտաժողով 24-25 ապրիլի, 2020 թ. Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
34. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XVIII միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 23-24 ապրիլի, 2021թ., Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
35. Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության /երրորդ/ և Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյակին. 19-23 սեպտեմբերի, 2021 թ. Ստեփանակերտ-Երևան.
36. «Բազմալեզու կրթությունը որպես մարդկության լեզվական ժառանգության և մշակութային բազմազանության պահպանման հիմք» IX միջազգային գիտաժողով: Հյուսիսային Օսիայի պետական մանկավարժական ինստիտուտ (SOGPI). 16.05.2022թ. ՌԴ. Վլադիկավկազ.
37. Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 100-ամյակին. դեկտեմբեր, 2022թ. Երևան.
38. «Թարգմանական դիսկուրս. միջառարկայական մոտեցում» VII միջազգային գիտագործնական գիտաժողով. /Բանասիրության ինստիտուտ. Բարձրագույն կրթության դաշնային պետական ինքնավար ուսումնական հաստատություն Ղրիմի դաշնային համալսարան. Վ.Վերնադսկի. Ռուսաստանի Թարգմանիչների միության Ղրիմի մասնաճյուղ. «Ղրիմի հանրապետական ունիվերսալ գիտական գրադարան/ Ապրիլի 27-28, 2023. Սիմֆերոպոլ, ՌԴ:
39. Տատիշչևյան ընթերցումներ. գիտության և պրակտիկայի արդի խնդիրներ. XIX միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 20-21 ապրիլի, 2023թ., Տատիշչևի անվ. Վոլժսկու համալսարան. ՌԴ. Տոլյատի.
Օտար լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

https://orcid.org/0000-0002-1602-116X

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն