ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Սոկրատի Խանյան
25.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

khanyankaren-03@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն 
1991-1993թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ
1980-1985թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվան Երևանի ռուս և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության և մանկավարժության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2012- առ այսօր՝ Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2009-2012 թթ.՝ բանասիրական ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների գծով դեկանի տեղակալ
2010թ.-ից Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2008-2010 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ
2005-2008 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս
2002-2005 թթ.՝ ԼՂՀ Մշակույթի պետական համալսարանի ուսումնական աշխատանքի գծով պրոռեկտոր
2000-2003 թթ.՝ Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ
1999-2000 թթ.՝ Ստեփանակերտի “Մեսրոպ Մաշտոց” համալսարանի դեկան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Գրականագիտություն, հայ-ռուսական գրական կապեր, ռուս գրականության պատմություն, ռուս գրական քննադատության պատմություն, հայ գրական քննադատության պատմություն

Գիտական աստիճաններ՝ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (2000թ.). Ժ.01.02 – Նորագույն շրջանի հայ գրականություն, Ժ.01.03 – Ռուս գրականություն Ատենախոսության թեման` «Վ.Զվյագինցևան և հայ գրականությունը», Կոչումներ՝ 2011 - դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ. Ռուս գրականության պատմություն, հայ-ռուս գրական կապեր, ռուս գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Ռուս մանկական գրականություն, ռուս գրական քննադատության պատմություն, Մագիստրատուրա. Ռուս գրականության դասավանդման մեթոդաբանություն և տեսություն

Հրապարակումներ
1. Վ.Զվյագինցևան և հայ գրականությունը – Ստեփանակերտ, 1998թ., 40 էջ
2. Կուրսային և ստուգողական աշխատանքների թեմատիկա ռուս գրականությունից /մեթոդական ձեռնարկ/ - Եր., 2005թ., 45 էջ /ռուսերեն/
3. Գրականագիտական տերմինների ռուս-հայերեն համառոտ բառարան – Երևան, 2006թ., 100 էջ
4. Ռուս-հայերեն գրականագիտական համառոտ բառարան – Եր., 2008թ. 160 էջ
5. Ռուս գրականությունը և հայ քննադատական միտքը XIX-XX դարերում /հոդվածների ժողովածու/ - Երևան, 2012 թ., 112 էջ /ռուսերեն/
6. Ուսումնական ծրագիր բակալավրիատի համար “Ռուս մանկական գրականություն”. - Երևան, 2015 թ., 20 էջ /ռուսերեն/
7. Ուսումնական ծրագիր բակալավրիատի համար “Ռուս գրական քննադատության պատմություն”. - Երևան, 2015 թ., 24 էջ /ռուսերեն/

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն