ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վահագն Միշայի Խառատյան
06.09.2016

ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., ասիտենտ

kharatyanvahagn06@aspu.am

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն

2012-2013 թ. Cisco Systems Inc. ընկերության ցանցային ակադեմիա Հայաստանում,
2007-2008 թթ. «Հայ-ռուսական (սլավոնական)» համալսարան, «Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի հայցորդ,
2004-2007 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Բարձրագույն հանրահաշվի և անալիտիկ երկրաչափության» ամբիոնի ասպիրանտ,
1999–2004 թթ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Ֆիզիկամաթեմատիկական» ֆակուլտետի ուսանող:

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտական խորհուրդ 053՝ Ա.01.02 «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», 2010թ.
ատենախոսության թեման՝
«Դիֆերենցիալ հավասարումների և Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում »:

Աշխատանքային փորձ

2017թ.-ից «Sunny School» ուսումնական կենտրոնում վեբ դիզայնի և վեբ ծրագրավորման դասախոս,
2016 թ.-ից «Microsoft Innovation Center of Armenia» կենտրոնում ցանցային հիմունքների, ցանցային անվտանգության և սերվերային համակարգերի դասախոս,
2013թ.-ից «Cisco System Inc.» ընկերության CCNA և CCNA Security դասընթացների դասախոս

2013 թ-ից ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆեկուլտետի Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2009-2011թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Ինֆորմատիակայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս,
2011թ-ից Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ «Ինֆորմատիակայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի ասիստենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Visual ծրագրավորում և սկրիպտային լեզուներ, Վեբ ծրագրավորում, Էլեկտրոնային դասընթացների կազմակերպման տեխնոլոգիաներ

Մագիստրատուրա՝ Ուսումնական գործընթացում կորպորատիվ ցանցերի օգտագործման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, համակարգչային ցանցեր, ցանցային անվտանգություն:

Հրապարակումներ
1. «Երկրորդ կարգի էլիպտիկ օպերատորների համար Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում»// ՀՀ ԳԱԱ Տեղ., Մաթեմատիկա, 41, 6, 2006, էջ. 57 – 64:
2. «Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // ՀՀ ԳԱԱ Տեղ., Մաթեմատիկա, 41, № 4, 2006, էջ. 61 – 70:
3. «Հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2008, IV, № 2-3, էջ. 32-40:
4. «Մի դասի հավասարումների համար Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում» // Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2009, 5, № 2, էջ. 10-24:
5. «Կոշու խնդրի լուծելիությունը բազմանդամային դասերում երկրորդ կարգի էլիպտիկ օպերատորների համար» // Ռուս-հայկական համատեղ կոնֆերանսի թեզիսներ, Երևան 2006, սեպտեմբերի 24-30, էջ 34:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7985-5225 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն