ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Սամվելի Խուդոյան
05.09.2016

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, դասախոս 

khudoyanani24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2006-2010թթ- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մասնագիտացում` մանկավարժություն և հոգեբանություն, բակալավրի որակավորում
2010-2012թթ- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մասնագիտացում` մանկավարժություն և հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, մագիստրոսի որակավորում
2012-2014թթ- Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ,հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2022թ․ առ այսօր ՀՄԿ վերապատրաստման բաժնի մասնագետ
2014թթ առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ակադեմիկոս Մ․ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2020-2022թթ <<Դու կարող ես>> անձի զարգացման հոգեբանական կենտրոնի տնօրեն
2014-2018 թթ․ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող
2008-2014 թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն և սոցիալական հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ներշնչանք և ինքնաներշնչանք, Շախմատի ազդեցությունը ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հաղորդակցական որակների, հուզական ինտելեկտի մակարդակի զարգացման վրա

Վերապատրաստումներ
Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող << Աղետների ռիսկի նվազեց ման գործողությունների կայունության ապահովման>> ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում:

Հրապարակումներ
Худоян А.С. ,,Психологические особенности течения кризиза 25 – 35 лет,

Научно-практический журнал «Психология, социология и педагогика» РИНЦ, http://psychology.snauka.ru/author/khudoyanani

ԽուդոյանԱ. Ս. ՙՄիջմշակութային արգելքների վերացման արդյունավետ միջոցներ:Ներշնչանք և ինքնաներշնչանքե : Модернизация образования в контексте современных педогогических парадигм .Сборник научно-образовательных докладов и статьей.Ереван.АГПУ,Изд. Артагерс,стр.193-196,2014г.

Խուդոյան Ա.Ս. Ներշնչվողականության առանձնահատկությունները նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքում // Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ: ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014. - 492 էջ.; էջ 188-192

Շախմատի ազդեցությունը խոսքի խանգարում ունեցող երեխաների հաղորդակցման մակարդակի բարձրացման վրա¦, Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Երևան 2015, էջ 42-44:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3078-1007 

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն