ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կիմ Ավետիքի Սարուխանյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

sarukhanyankim41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն
2009թ.- Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
1987-1990թթ.- Առկա ասպիրանտուրա Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
1973-1978թթ. - Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ Սլավյանսկի մանկավարժական ինստիտուտի (ք.Սլավյանսկ, Ուկրաինա) դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ԺԳ.00.03 «Սովորողների սոցիալ-կենցաղային հմտությունների ձևավորումը հատուկ (օժանդակ) դպրոցում’’ խորագրով», 020 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2009թ. առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում՝ դասախոս
2001թ.-ից-2012թ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոնի ղեկավար (համատեղությամբ)
1990թ.-ից 2009թ. - Հատուկ մանկավարժության (նախկինում` դեֆեկտոլոգիայի) ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1981-1987թթ.- Մեթոդիստ Լուսավորության մինիստրության դեֆեկտոլոգիայի ուսումնամեթոդական կաբինետ
1978-1980թթ. – Լոգոպեդ ք.Երևանի թիվ 176 միջնակարգ դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Սոցիալ-կենցաղային կողմնորոշում
• Սոցիալ հոգեբանական ռեաբիլիտացիա և պրոֆկողմնորոշման հիմունքներ
• Կորեկցիոն մանկավարժություն
• Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ
Մագիստրատուրա
• Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների սոցիալ դաստիարակության հիմունքներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հատուկ մանկավարժության հիմունքներ մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող և տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների սոցիալ-կենցաղային կողմնորոշման զարգացում և սոցիալական ռեաբիլիտացիա և պրոֆկողմնորոշման հիմունքներ:

Վերապատրաստումներ
2015թ «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման ծրագիր» ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց
2015թ «ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողովի ծրագիր: Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա և Բժշկական համալսարան
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ ՀՊՄՀ միջազգային դասախոսությունների, սեմինարների մասնակցություն «Ալեքսանդր Սուվորով, Քեյթ Սմիթ, Դորոտի Ֆրասեր»
2014թ Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը ՀՀ-ում և Վրաստանում 10 տարի անց

Հրատարակումներ
1. Պատմական ձեռնարկ մարդիկ,թվեր, փաստեր Երևան Զանգակ 48էջ 2012թ.
2. Специальные школы и проблемы социально-бытовой подготовки учащихся Ереван 2012
3. Особенности восприятия и понимания экспрессии незнакомого человека юношами и девочками с нарушениями слуха. Сибирскийпедагогический журнал Ереван,2014,151-156 с.
4. Теоретические аспекты и практические пути построения занатий по социально-бытовой ориентировке детей с интеллектуальной недостаточностью развития Проблемы специального образования Научно-методический журнал Ереван 2014,с.149-155
Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն