ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Տիգրանի Կիրակոսյան
19.09.2020

Տեխ. գիտ. դոկտոր,պրոֆ‎եսոր 

kirakosyangagik06@aspu.am

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1972- 1977թթ.՝ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (ԵրՊԻ)

1979-1982թթ.՝ Մոսկվայի պետական տեխնոլոգիական համալսարան (ԾԼհՌհ) տեխնիկական կիբեռ¬նե¬տի¬կայի ամբիոնի նպատակային ասպիրանտ,

Գիտական աստիճան

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
2011- մինչ այժմ. Հայաստանի ազգանին պոլիտեխնիկական համալսարանի «Քոմփյութերային համակարգեր և ցանցեր», ամբիոնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Ժամանակակից էլեկտրոնային կրթական համակարգեր և ռեսուրսներ, հեռավար ուսուցման կազմակերպման մեթոդիկա, կլաստերային համակարգեր և գրիդ տեխնոլոգիաներ, տեսակոնֆերանսների, վեբինարների և հեռավար դասընթացների կազմակերպման համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Քոմփյութերային համակարգերի և ցանցերի նախագծում, ներդրում և օգտագործում:
Բարդ հիերարխիկ համակարգերի բաղդատում, մաթեմատիկական մոդելավորում և օպտիմալ կառավարում:
Հեռաբժշկական և էլեկտրոնային բժշկության համակարգերի մշակում և արդյունավետ իրականացում:
Արդյունաբերությունում և բնապահպանությունում ավտոմատացման քոմփյութերային համակարգերի ու համալիրների մշակում, նախագծման և իրականացում:
Վիճակագրական տվյալների կախվածության հայնաբերում, մոդելավորում և մշակում ըստ բնագավառների:
Ավտոմատացման և կառավարման միջոցներով կիրառական բնագավառի հիմնախնդիրների լուծում:

Հրապարակումներ
1. Մնացորդային դասերի համակարգերում ինդեքսային մեթոդով բազմապատկման սարքերի նախագծումը
2. Թրաֆիկի հիման վրա կորպորատիվ ցանցերի կառուցվածքի որոշման օպտիմալ սինթեզի գործիքային միջոց
3. Հեռաբժշկական հեռահաղորդակցական համակարգերի կազմակերպման և կիրառման եղանակները
4. A mathematical model and method to optimal secondary recycling of spoilt IT-communication equipment in developing countries
5. The method for deging of optimal e-health network in developing counties

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8086-9782 

Լեզուներ՝ ռուսերեն - գերազանց, գերմաներեն - լավ, անգլերեն – բավարար