ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարգարիտա Նորիկի Կիրակոսյան
06.09.2016

Ինժեներ

margaritakirakosyan@mail.ru

Ինժեներ/Մեխանիկայի, Մոլեկուլային ֆիզիկայի, Էլեկտրադինամիկայի և Օպտիկայի լաբորատորիա/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2008-2013 թթ. Սովորել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՄՊՀ-ի « Հայոց լեզու և գրականություն» բաժին
2001 թվականին ընդունվել է որպես հայցորդ, 2006 թվականին ավարտել է:
1984-1989 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի «Ֆիզիկա և ընդհանուր տեխնիկական առարկաներ» բաժին

Աշխատանքային փորձ

1989 թվականից աշխատել է «Ֆիզիկայի դասավանդման ամբիոնում», տեղափոխվել է «Ընդհանուր տեխնիկական առարկաների և դրա դասավանդմա մեթոդիկայի ամբիոն» և 2014 թվականից աշխատում է «Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի» ամբիոնում:

Վերապատրաստումներ
Մասնակցել է բուհի կողմից կազմակերպված ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացին և ստացել հավաստագիր:

Հրապարակումներ
Հեղինակ է 5 գիտական հոդվածների և 2 դասագրքերի

Պարգևներ
2003 թ. ՀՊՄՀ-ի պատվոգիր
2013 թ. Շքանշան

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն