ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լայմա Արիի Կունդրատս
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

kundratslayma04@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1994-1996 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա,
1977-1982 թթ. Երևանի Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզ. պետ. մանկավարժական ինստիտուտ:

Գիտական աստիճան
06.11.1996 թ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան;
09.07.2003թ. Դոցենտի գիտական կոչում մանկավարժություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2002 թ. – մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ;
1991-2002 թթ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի դասախոս;
1987-1991 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի լաբարանտ;
1983-1985 թթ. Սևանի շրջանի Դդմաշեն գյուղի միջն. դպրոց, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի;
1982-1983 թթ. N 50 ՊՏՈՒ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի;

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզուն որպես օտար (բակալավրիատ)
Ռուսաց լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրություններ շրջանակ՝ միջմշակույթային հաղորդակցություն, բառակազմություն և բառագիտություն, օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդիկա, ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, հաղորդակցություն էֆեկտիվություն, արխետիպ և լեզու, հոգելեզվաբանություն:

Անդամակցություն
“Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսոուցիչների միջազգային կազմակերպության” МАПРЯЛ անդամ

Հրապարակումներ
Բուհական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, հոդվածներ - (35)

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-7137-6457

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն