ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լենա Արթուրի Աղումյան
18.02.2016

Մասնագետ

elena.aghumyan@mail.ru 

Մասնագետ/Շախմատի և սպորտի ամբիոն
Կրթությունը
ՀՊՄՀ – ի հատուկ հոգեբանություն / մագիստրատուրա/ 2015թ.
ՀՊՄՀ – ի մանկավարժություն և մեթոդիկա / բակալավր/2010-2015/թ.

Աշխատանքային փորձը
2015թ. – մինչ օրս /2016թ./ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Շախմատի և սպորտի ամբիոն, որպես
մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն և մանկավարժություն
Վերապատրաստումներ
2015 թ . ՀՊՄՀ - ի կազմակերպված ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն