ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԼԵՎՈՆ ՂԱԶԱՐԻ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
24.02.2016

Քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

shirinyanlevon19@aspu.am

Քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն

1971 սեպտեմբեր-1976 հունիս, ԵՊՀ փիլիսոփայության բաժին 
1985 սեպտեմբեր-1986 սեպտեմբեր. ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիա, փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, (թեկնածուականի) մինչավարտական ուսումնասիրություններ:
1987թ. մարտ. Փիփսոփայական գիտությունների թեկնածու` շնորհված «էքստրապոլյացիայի մեթոդր և նրա դերը սոցիալական կանխատեսման մեջ» թեզին:
2007թ. փետրվար. Քաղաքական գիտությունների դոկտոր` շնորհված «ժամանակակից երկրաքաղաքական (գեոպոլիտիկական) տեսությունները և արդի Հայաստանի երկրառազմավարության (գեոստրատեգիայի) գերակայությունները» թեզին:

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր (ատենախոսության թեման՝ «Երկրաքաղաքական (գեոպոլիտիկական) տեսությունները և արդի Հայաստանի երկրառազմավարության (գեոստրատեգիայի) գերակայությունները»), փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

1976-1990թթ.Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ` ասիստենտ, դոցենտի պաշ- տոնակատար, դոցենտ:
1990- 1993թթ. Երևանի ճարտարապետա-շինարարական ինստիտուտ` դոցենտ:
1996թ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոեփայության և իրավունքի ինստիտուտ. «Երկրաքաղաքական և քաղաքակրթական ուսումնասիրություններ» գ/հ խմբի ղեկավար:
1999-2000թթ. ՀՀ նախագահ իաշխատակազմ` արտաքին քաղաքականության հարցերով գլխավոր մասնագետ:
2004-2007թթ. Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի հոգևոր ճեմարանի փիլիսոփայության պատմության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ուսուցիչ:
2007 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Իրավունքի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ, Աշխարհաքաղաքականության հիմունքներ, Կոնֆլիկտաբանություն, Էթնոկոնֆլիկտաբանություն, «Եվրոպական համանվագը» և հայկական հարցի էվոլյուցիան. իրավաքաղաքական տեսանկյուն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Երկրաքաղաքականության հիմնախնդիրներ, տարածաշրջանային անվտանգության և երկրառազմավարության հարցեր, կոնֆլիկտների տեսություն և էթնոկոնֆլիկտներ, քաղաքակրթության և արդիականացման (մոդեռնիզացիա) տեսության ու պրակտիկայի հիմնահարցեր:

Հրապարակումներ

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

Ռուբեն. Հայաստանի վերակերտումի ռազմավարությունը (երկրաքաղաքական վերլուծություն), Եր.2004,188էջ:
Նոր աշխարհակարգը և Հայաստանը (երկրաքաղաքական-քաղաքակրթական ակնարկ), Եր. 2006, 208էջ:
Հայ զինական ուժը առաջին աշխարհամարտի վերջնափուլում. Եր.2010, 72էջ:
Արևմուտքի անկումը.ՎուդրոՎիլսոնը և արդարացի աշխարհակարգի հաստատման ամերիկյան փորձի ձախողումը, Եր.2009:
Թուրքական էթնոֆոբիան և հայոց ցեղասպանությունը,Եր.2011, 40էջ:
Արմենոցիդ. ծագումը, էվոլյուցիան, հանգուցալուծումը /երկրաքաղաքակրթական տեսանկյուն/, Եր.2008:
Խարխափումի տարիներ (1908-1915), Եր.2008:
Համարկում` տարանջատումով (Այսրկովկասի համալիր անվտանգության տեսանկյունը), Եր.2010:
Հայաստանի քաղաքակրթական ինքնությունը Հանթինգթոնի հիպոթեզի ոսպնյակում:
Վուդրո Թ. Վիլսոնը, Սեմյուել Պ. Հանթինգթոնը և Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհակարգում (երկրաքաղաքակրթական մոտեցում).Եր. 2012, 79էջ:
1918. L’Armenie en flames et la fin de la premiere guerre mondial (la force militaire armenienne). Troisieme edition revue et corrige. Erevan, 2014, 39 p.
Հայոց հարցի Բալկանյան շրջադարձը, Եր. 2015, 12էջ:
Հայոց ցեղասպանության երկրաքաղաքական համատեքստը և հայկական հարցի էվոլյուցիան, Եր. 2016 (Համահեղինակությամբ` Է. Օրդուխանյանի, Հ. Սուքիասյանի): Եր., Գիտություն, 2016, 135 էջ:


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՄՍԱԳՐԵՐՈՒՄ
Ավելի քան 50 գիտական հոդվածների հեղինակ:

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
2008թ. «Քաղաքագիտություն» առարկայի ծրագրի մշակում:
2009թ. «Իրավագիտություն» առարկայի ծրագրի խմբագրում:
2008թ. «Քաղաքական ուսմունքների պատմություն» առարկայի ծրագրի խմբագրում:
2008թ.«Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն» առարկայի ծրագրի խմբագրում:
2011թ. «Քաղաքագիտության արդի հիմնախնդիրներ» առարկայի ծրագրիմ շակում:
2014թ. «Աշխարհաքաղաքականության հիմունքներ» առարկայի ծրագրի մշակում:
2014թ. «Կոնֆլիկտաբանություն» առարկայի ծրագրի մշակում:
2014թ. «Էթնոկոնֆլիկտաբանություն» առարկայի ծրագրի մշակում:
2014թ. «Եվրոպական համանվագը» և հայկական հարցի էվոլյուցիան» առարկայի ծրագրի մշակում:
Lratvakan.am ռադիոյում (FM106.5) հեղինակել եմ Cui Prodest (Ում է ձեռնտու) հաղորդումը, որտեղ քաղաքագիտական տեսանկյունից քննարկում և վերլուծում եմ ՀՀ-ում և Աշխարհում տեղի տարբեր իրադարձություններ:

Վերապատրաստումներ
Հրապարակումները հիմնականում վերաբերում են քաղաքական վիճահարույց թեմաներին, ՀՀ երկրաոազմավարությանը (գեոստրատեգիա) և տարածաշրջանի անվտանգության հիմնախնդիրներին, Արդիականացման տեսությանն ու ՀՀ քաղաքական համակարգի կատարելագործմանը, Հայաստանի քաղաքակրթական իրքնությանը:

Լեզուներ`ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), գերմաներեն (լավ)