ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լեզվաաշխարհագրություն՝ հայրենիքը ուսանողի աչքերով Nº1
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
28.06.2018
Լեզվաաշխարհագրություն՝ հայրենիքը ուսանողի աչքերով Nº1

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
03.11.2018
Հայագիտական հանդես Nº2(40)
Պարբերականի շապիկ
01.11.2018
Գիտական տեղեկագիր Nº1-2 (34-35)
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Պարբերականի շապիկ
06.12.2018
Պաշտոնաթերթ Nº16(1033)
Պարբերականի շապիկ
02.06.2017
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(3)

Նորություններ