ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լեզվաաշխարհագրություն՝ հայրենիքը ուսանողի աչքերով Nº1
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
24.06.2020
Պաշտոնաթերթ Nº7(1057)
Պարբերականի շապիկ
31.05.2020
Պաշտոնաթերթ Nº6(1056)
Պարբերականի շապիկ
15.05.2020
Պաշտոնաթերթ Nº5 (1055)
Պարբերականի շապիկ
29.04.2020
Պաշտոնաթերթ Nº4 (1054)
Պարբերականի շապիկ
15.03.2020
Պաշտոնաթերթ Nº3 (1053)
Պարբերականի շապիկ
19.02.2020
Պաշտոնաթերթ Nº18 (1052)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
14.11.2019
Հայագիտական հանդես Nº2 (44)
Պարբերականի շապիկ
31.10.2017
Գիտական տեղեկագիր Nº4 (32)
Պարբերականի շապիկ
24.06.2020
Պաշտոնաթերթ Nº7(1057)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ