ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիդա Սերյոժայի Ավանեսյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

avanesyanlida43@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
• 2003-2007թթ. ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
• 1999-2003թթ. ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի տարրական կրթության բաժնի ուսանող

Աշխատանքային փորձ

2019թ. «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակներում տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացավար
2004թ. առ այսօր ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2003-2015թթ. ՀՊՄՀ հիմնական դպրոց, տարրական դասարանների ուսուցիչ
2014-2015թթ. ՀՊՄՀ հիմնական դպրոց, սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա
• Մաթեմատիկայի հիմունքներ և դասավանդման մեթոդիկա
• Մաթեմատիկա

Մագիստրատուրա

• Մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակակից տեսությունների համեմատական վերլուծություն

• Մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակակից տեսությունների գործնական պրոյեկտումները տարրական դպրոց

• Կոգնիտիվ մաթեմատիկա

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տարրական դպրոցի հիմնախնդիրներ, տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ

• 04.11-15.11.2019թ.
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
• 07.08-10.08.2019թ.
«Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակներում տարրական դպրոցի դասընթացավարների վերապատրաստում
• 08.01-26.04.2019թ.
«Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ
• 16.02-0.03.2015թ.
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
• 21-22.11.2014թ.
«Քալ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչների նվիրված վերապատրաստում
• 21-23.10.2014թ.
ԿԱԻ, դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալի համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 23.06-04.07.2014թ.
• ԿԱԻ, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 01.06-05.06.2014թ.
«Դասապրոցեսներում ՏՀՏ ռեսուրսների շտեմարանի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված քառօրյա դասընթաց
• 03-04.2006թ.
Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ /Այրեքս/ ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացվող և ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարության
կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» փորձնական ծրագիր
• 09.2005թ. – 05.2006թ.
Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ /Այրեքս/ ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացվող և ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Հայաստանում միջին դպրոցի ուսումնական ծրագրի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր»
• 14.10-23.12.2004թ.
ԿԱԻ, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 01.12.2003թ.-31.01.2004թ.
Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման բարձրագույն դասընթաց, ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի գծով կադրերի որակավորման և վերապատրաստման պետական ինստիտուտ

Հրապարակումներ

Հեղինակ է 20-ից ավելի հոդվածների 
1. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսումնասիրության իմացական ոճերը և կրտսեր դպրոցականի զարգացումը
2. Ուսուցման էվրիստիկական մեթոդով մաթեմատիկայի դասի մի դրվագ
3. Երկրաչափական հետաքրքրաշարժ խնդիրները որպես մաթեմատիկա և տեխնոլոգիա ուսումնական բնագավառների միջառարկայական կապերի իրականացման մի ձև
4. Տրամաբանական խնդիրների լուծումը էվրիստիկների կիրառմամբ
5. Расширенная solo таксономия для оценки достижений учащихся при решении текстовых задач

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն