ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Գուրգենի Կարապետյան
15.02.2016

Հոգ.գիտ.թեկ., ասիստենտ

karapetyanlilit41@aspu.am

Հոգ.գիտ.թեկ., ասիստենտ /Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 


Կրթություն
2015-2016 – Պերկինս Միջազգային, Պերկինս կույրերի դպրոց, Ուոթերթաուն, Մասաչուսեթս, ԱՄՆ, դիպլոմ /կրթություն տեսողության և բազմակի խանգարումներով անձանց հետ աշխատանքին ուղղված/
2012-2016թթ. – Տարիքային և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1996-2000թթ.- Երևանի պետական համալսարանի Հոգեբանության բաժնի բակալավրիատ
2000-2002թթ.- Երևանի պետական համալսարանի Հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2005թ-ից առ այսօր՝ Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
9/2018-01/2019թ.- թիվ 17 Հատուկ դպրոց, հոգեբան
2013թ.-ից առ այսօր՝ “Ամբրա” հոգեկան բարեկեցության կենտրոն՛՛ ՀԿ, հոգեբան
2017թ.-ից առ այսօր- դասընթացավար Ռեքավերի քոլեջում
10/2017թ.- Չեխիայի Պարդուբիցեի համալսարան, դասախոսների փոխանակման ծրագիր, ERASMUS +
11/2014- 06/2015- ՛՛Սրտի արատ ունեցող երեխաների ծնողների սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՛՛ ծրագրի համակոորդինատոր, դրամաշնորհային ծրագիր՝ սահմանված ԱՄՆ դեսպանատան կողմից
2015, 2016թթ- Մարի Իմիրլյանի անվանվ մանկատուն, հոգեբան
06-12/2014թ.- Հոգեբան <<Տանք միմյանց աշխատանք>> ՀՀ երիտասարդների և սպորտի նախարարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրում, <<Հանգրվան>> առողջապահական-մշակութային ՀԿ և <<Ամբրա>> հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ
02/2013-09/2015- TEMPUS-ի ASPIRE ծրագրի հետազոտող-փորձագետ
2011-2013թթ.- <<Որակի ապահովում>> խմբի ղեկավար, ՀՊՄՀ-ի և Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի հետ իրականացվող կրթական բարեփողումներին ուղղված ծրագիր, Համաշխարհային Բանկի ֆիանանսավորմամբ
06/2009-07/2009թթ., 07/2010-10/2010թթ.- Խմբի ղեկավար ավագ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում, ՀՊՄՀ
12/2004-8/2007թթ.- <<Օկուպացիոն թերապիա մասնագիտության ներդրումը Հայաստանում>> ծրագրի կոորդինատորի օգնական, ՀՊՄՀ (TEPMUS, EC)

Կարդացվող դասընթացներ

Հատուկ հոգեբանության հիմունքներ, Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն, Հենաշարժիչ համակարգի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն, Վարքի և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն, Հոգեթերաիայի հիմունքներ, Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության հիմունքներ, Հոգեբանական խորհրդատվություն

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը

Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող անձնաց հոգեբանություն, կեղևային տեսողության խանգարում, Վարքի խանգարումներ ունեցող անձանց հոգեբանություն, Ներառական կրթություն, Զարգացման խանարումներ ունեցող անձանց ինքնորոշում, Սթրեսի հակազդումնրի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները, Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիա

Վերապատրաստումներ
04-06/2017թ. - 6 շաբաթյա ֆելոուշիփային ծրագիր, ADA (Americans with disability Act) 2017 Anniversary fellowship program, Մինեսոտա Համալսարան, ԱՄՆ պետ.դեպարտամենտի դրամշնորհային ծրագիր
25/10-1/11/2017թ.- Վարքի կիրառական վերլուծությունը կրթության մեջ, վկայական (15 ժամ)
04-06/2017թ.- Դասընթաց ՛Կեղևային տեսոթության խանգարում՛, մասնագիտական զարգացման գործունության վկայական, 40 մասնագիտական զարգացման կրեդիտ, Պերկինսի դպրոց (ԱՄՆ)
01/2010-05/2010թ. - Մասնագիտական վերապատրաստում ԱՄՆ-ի Մերիլենդ նահանգի Թաուսոնի համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետում, Պետքարտուղարության կրթության և մշակութային հարցերի դեպարտամենտի ACTR/ACCELS JFDP ծրագիր/
2012-2013թթ- Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/

2011-2013թ.թ.-Կրթական բարեփոխումներ ծրագրի Որակի ապահովման խումբ, Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆին;լանդիա, ՀՊՄՀ
09/2010-12/2010թթ.- Մասնակցություն JFDP շրջանավարտների <<Դասընթացի մշակում և կառավարում>> ծրագրին, ACTR/ACCELS, ԱՄՆ Պետ.Դեպ. Սեմինար

 

Հրապարակումներ
1. Ներառական կրթության զարգացումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնորոշման զարգացման միջոցով, Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում, ՀՖԿՍՊԻ, 23-26 հոկտեմբերի, 2017թ. Երևան, էջ 288-294
2. Էթնոմշակութային գործոնի դերը սթրեսի ձևավորման գործընթացում, Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, Գիտագործնական հանդես.- Եր. Լիմուշ, 2017 N1 (111), էջ 37-41
3. Սթրեսի հակազդումների էթնոմշակութային գործոնով պայմանավորվածության փորձարարական հետազոտում, Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր Գիտագործնական հանդես.- Եր. Լիմուշ, 2017 N1 (111), էջ 47-50
4. Ethnic-cultural study of relation of individualism-collectivism to distress responses, K.Vardanyan, Научный журнал “Интернаука” 1 (1), часть 3.- М.-2016, стр. 28-34
5. Դեպրեսիայի` որպես սթրեսի հակազդման մշակութային պատճառականության ուսումնասիրության կարևորությունը, Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, Գիտագործնական հանդես.- Եր. Լիմուշ, 2016 N6 (110), էջ 54-56
6. Մշակութային գործոնի դերը սթրեսային սպեցիֆիկ հակազդումների կառուցվածքում, Արդիականության մարտահրավեր¬ները. Փիլիսոփայության և հոգեբա¬նության հիմնախնդիրներ, ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտա¬ժողովի նյութերի հավաքածու.- Եր.- ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2014, էջ 192-194,
7. Հոգեսոմատիկ հիվանդություններ. պատմական ակնարկ, Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ. գիտական հոդվածների ժողովածու, N2, Եր.-Լիմուշ հրատարակչություն-2012, էջ 91-100
8. Մշակութային գործոնի դերը հոգեսոմատիկ հիվանդությունների ձևավորման գործում, Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ. գիտական հոդվածների ժողովածու, N2, Եր.-Լիմուշ հրատարակչություն-2012, էջ 101-109
9. Մշակույթը` որպես հոգեբանական երևույթների ձևավորման դետերմինանտ, Հասարակություն, ընտանիք, դեռա¬հաս` արդիական խնդիրները Հայաս¬տանում և Սփյուռքում. միջազգային գիտա-գործնական համաժողովի հոդվածների ժողովածու /ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, Հայ-ռուսական /սլավոնական/ համալսարան, Հայկական հոգեվերլուծական ընկերություն, Եր.-2012, էջ 87-90
10. Դեպրեսիայի հոգեկանացման և մարմնականացման ելքերը միջմշակութային դաշտում, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները. Միջազգային գիտաժողով. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Եր.-Էդիտ Պրինտ- 2010, էջ 136-138

Լեզուներ՝ Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն,