ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Հարությունի Ադլոյան
17.02.2016

Դասախոս

hunanyannelly56@aspu.am

Դասախոս/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
2001-2006 թթ Հայաստանի Հանրապետության, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի սուրդոմանկավարժության և լոգոպեդիայի բաժինը (սուրդոմանկավարժ, լոգոպեդ):
2012-2017թթ. ՀՊՄՀ-ի Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի հայցորդ:

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.-ից ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոցում,որպես լոգոպեդ:

2017 թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Ռինոլալիա, ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ տարվող լոգոպեդական աշխատանք, հոգելեզվաբանություն, ալալիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լոգոպեդիա, Հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2015 Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները,ք. Երևան
2014 Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները (սեմինար2) ք.Երևան (Հավաստագիր)
2013 Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը (սեմինար) ք.Երևան, (Հավաստագիր)
2011 «Պարկինսոնիզմ և այլ ուղեկցող խանգարումներ» ք. Երևան /Վերապատրաստում/ Հավաստագիր/

Հրապարակումներ
1.Ադլոյան Լ.Հ. Լոգոպեդական աշխատանքների կարևորությունը բաց օրգանական ռինոլալիայի մինչվիրահատական շրջանում, Մանկավարժական միտք, 2013,№ 1-2, Էջ 254-257:
2.Ադլոյան Լ.Հ. Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում,Մանկավարժական միտք,2013, №3-4,Էջ194-198:
3. Ադլոյան Լ.Հ. Ռինոլալիան, որպես շտկողամանկավարժական և բժշկության հիմնահարց, Մանկավարժական միտք,2014,№1-2,Էջ 240-245:
4.Ադլոյան Լ. Հ. Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում ակնառու /պատկերավոր /մոդելավորման մեթոդի միջոցով,Մանկավարժական միտք,2014, №3-4,Էջ 248-252:
5.Ադլոյան Լ. Հ. Մասնագետների իրազեկվածությունը բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացման առանձնահատկությունների մասին մինչվիրահատական շրջանում, Մանկավարժական միտք,2016, №3-4,Էջ 439-442:
6.Կարապետյան Ս.,Գ., Ադլոյան Լ. Հ., Մինչվիրահատական շրջանում բաց օրգանական ռինոլալիա ունեցող երեխաների կապակցված խոսքի զարգացման հնարները, միջոցները և մեթոդները, Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018,№ 1(18),Էջ321-327:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-2345-6789  

Լեզուներ՝ ռուսերեն,,անգլերեն