ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Պապինի Համբարձումյան
15.09.2015

Քիմ․ գիտ․ թեկնածու, դասախոս

hambardzumyanlilit07@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2003-2006 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ՝ օրգանական քիմիայի ամբիոն – Ասպիրանուրա
2001-2003 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ՝ օրգանական քիմիայի ամբիոն – Մագիստրատուրա
1997-2001 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ– Բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
2010թ-ից քիմիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինի նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները», Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2020թ մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2013 թ-ից մինչ այժմ «Այբ» դպրոց՝ քիմիայի ուսուցչուհի
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմաիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի գիտաշխատող
2010-2017 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ
2004-2011 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի օրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2004-2008 “Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով նյութերի ստացում” (կոդ` 041027) ՀՀ պետական նպատակային ծրագրի գիտաշխատող
2005-2008 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
2002-2003 Գայի անվան միջնակարգ դպրոց՝ քիմիայի ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Քիմիայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա

Մագիստրատուրա
Հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիա
Դեղամիջոցների սինթեզի մշակման հիմնական հիմունքները
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ տեղա¬կալված խինոլինների քիմիա
Պոտենցիալ կենսաակտիվ հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ
Քիմիայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա
Նախագծային ուսումնառություն

Վերապատրաստումներ
• DAAD կրթաթոշակ համալսարանական գիտնականների գիտահետազոտական աշխատանքի փորձառության և զարգացման համար 2019 (DAAD scholarship in the programme Research Stays for University Academics and Scientists, 2019) (57442043).
• Հաղթանակ GENIUS International High School Project Olympiad-ի օնլայն փուլում և հրավեր միջազգային եզրափակիչի մասնակցության “Clean plastik” նախագծով, Հունիսի 17-22, 2019 Օսվեգո, ԱՄՆ: Աշակերտական թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում:
• Հաղթանակ Գյոթե-ինստիտուտի «Դպրոցը հանուն միջավայրի» միջազգային կրթական մրցույթում: Մրցանակ`հրավեր երիտասարդների շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված միջազգային համաժողովին 2019, մայիսի 9-14, Բրեմեն, Գերմանիա: Աշակերտական թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում:
• Դրամաշնորհ լավագույն պրոտոտիպային նախագիծ “Diamond chalege” միջազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլում, ապրիլի 13-15, 2019 Դելավեր, Նյուարկ, ԱՄՆ: Աշակերտական թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում:
• Հավաստագիր Սnited States Department of State կողմից Կովկասյան ռեգիոնի համար կազմակերպված Global innavation through Science and Technology Initiativ (GIST) ստրատափ վերապատրասման մասնակցելու և ավրտելու կապակցությամբ, Ապրիլ20-23, 2019.
• Առաջին մրցանակային տեղ, դրամաշնորհ և ուղեգիր ԱՄՆ միջազգային եզրափակչին մասնակցության համար “Diamond chalege” միջազգային մրցույթի Հայաստանկյան փուլում, Դիլիջան-2019, փետրվար “Բիոպլաստիկներն ընդդեմ աղտոտվածության” բիզնես-նախագիծ: Աշակերտական թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում:
• Հաղթանակ “100 գաղափար Հայաստանի համար” մրցույթում “Կեսապոլիմերները որպես կանաչ ապագայի գրա¬վական“ նախագծով, 2017` դրամաշնորհ և ուղեգիր “100 գաղափար ԱՊՀ-ի համար” միջազգային էքսպոյի մասնակցություն, Բելառուս, Մինսկ-2018: Աշակերտական թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում:
• Հաղթողի կոչում «Ինովացիոն Մեկնարկ» XV գիտահետազոտական կոնֆենրանսում: «Կենսապոլիմերներ գյուղատնտեսական մթերքների բազայի վրա» Մոսկվա Աշակերտա¬կան թիմի ղեկավար նախագծային ուսումնառության շրջանակում, 18 փետրվար, 2017:
• Հավաստագիր Լոնդոնի համալսարանական ինստիտուտի հետ համագործակ¬ցու¬թյամբ`«Այբ» կրթական հիմնադրամի հեղինակած ՀՀ կրթության և գիտության նախա¬րարու¬թյան հետ իրկանացվող Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանա¬կում մշակված Արարատյան բակալավրիատի ուսուցիչների մասնագիտական զարգաց¬ման և հավաստագրման ծրագրին մասնակցության և հաջողությամբ ավարտելու համար, 2015.
• Ճանապարհորդական դրամաշնորհ «Calouste Gulbenkian foundation» #130998, 2013
• Ճանապարհորդական դրամաշնորհ «NFSAT Supporting the Participation of Armenian Researchers on International Scientific Conferences» 2013.
• Հավաստագիր “Տաշիր” բարեգործական հիմնադրամի և “Պահանջում ենք գիտության ֆինասա-վորման ավելացում” ֆեյսբուքյան նախաձեռնության կողմից միջազգային գիտա¬կան հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում հաղթող ճանաչ¬վելու համար, 2012.
• Լավագույն գիտական հոդված մրցանակ “Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում” ԱԳ-ԳՖԱ-Գ.Ծ.1. 2011.

Հրապարակումներ
1. Ի.Լ. Ալեքսանյան, Լ.Պ. Համբարձումյան Լաբորատոր աշխատանքներ “հոմոգեն կատալիզը Օրգանական քիմիայում” առարկայից ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՞ԵՐԵՎԱՆ 2013՞ Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը
2. Avetisyan.A A., Aleksanyan I.L., and Ambartsumyan L.P. Synthesis of 2-Methyl-4-quinolyl Isothiocyanate. Russian Journal of Organic Chemistry, 2004, 3, 407.
3. Avetisyan.A A., Aleksanyan I.L. and Ambartsumyan L.P. Synthesis of substituted 2-Methyl-4-quinolylisothiocyanates and 4-Mercaptoquinolines. Russian Journal of Organic Chemistry. 2005, 5, 769.
4. Avetisyan.AA., Aleksanyan I.L. and Ambartsumyan L.P. Synthesis and Transformations of 4-(4-Ethoxycarbonylphenylamino)- and 4-(2-Carboxyphenylamino)quinolones. Russian Journal of Organic Chemistry. 2005, 5, 772.
5. Badjinyan S.A., Malakyan M.G., Grigoryan D.S., Vardevanyan L.A., Avetisyan A.A., Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P., Sargsyan K.S.Synthesis of quinolines and their antioxidant and antigemological activity. Abstracts. Reports. VII International Conference. Bioantioxsidant, Moscow, 25-26 October 2006, 64-65.
6. Avetisyan.A A., Aleksanyan I.L. and Ambartsumyan L.P. Synthesis of 6,8-Substituted 4-(Hydroxyphenylamino)- and 4-(Aminophenylamino)-2-methylquinolines. Russian Journal of Organic Chemistry 2007, 7, 1048.
7. Avetisyan.A A., Aleksanyan I.L., and Ambartsumyan L.P. Synthesis and Transformations of 2- and 4-(2-Methylquinolin-4-ylamino)benzoicacids and Ethyl 4-(2- Methyl¬quinolin-4-ylamino)benzoates and Their Fluorescent Properties Russian Journal of Organic Chemistry 2007, 7, 1052.
8. Badjinyan S.A., Vardevanyan L.A., Avetisyan A.A., Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P., Sargsyan K.S.The study of antiradical activity of quinoline derivatives on model radiation hemolysis of red blood cells. New polymers and radio receiver detectors for biology and medicine. Yerevan, October 8-10, 2007, 30-32.
9. Hambardzumyan L.P. Synthesis of 6-bromo-, 8-chloro- derivatives of 4-(hydroxyphenylamino)-, and 4-(aminophenylamino)-2-methylquinolines. Proceedings of Yerevan State University, 2007, 3, 107-111.
10. Malakyan M.G., Vardevanyan L.A., Badjinyan S.A., Avetisyan A.A., Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P., Sargsyan K.S. The study of antioxidant properties of new quinoline derivatives. Getting new materials with new properties from natural raw materials Armenia. Yerevan, November 8-9, 2007, 54-55.
11. Avetisyan.AA., Aleksanyan I.L., and Ambartsumyan L.P. Synthesis of Substituted in Benzene Ring 4-[(2-Aminophenyl)thio]-, 4-[(2-Mercaptophenyl)amino]-2-methylquino¬lines and (4E)-4-[(2-Mercaptop¬henyl)¬imino]-2-methyl-1,4-dihydroquinolines Russian Journal of Organic Chemistry 2008, 5, 723.
12. Malakyan M.G., Badjinyan S.A., Vardevanyan L.A., Grigoryan D.S., Yeghiazaryan D.E., Avetisyan A.A., Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P., Sargsyan K.S. The study antioxidant, antigemolitical activity of quinoline derivatives on model oxidation damage of erythrocyte membranes. J. of pharmacefical chemistry, 2009, 1, 8-11.
13. Avetisyan. AA., Aleksanyan I.L., and Ambartsumyan L.P. Synthesis and Some Transformations of 6(8)-Substituted 4-Hydrazino-2-methylquinolines. Russian Journal of Organic Chemistry 2010, 3, 427.
14. Avetisyan.AA., Aleksanyan I.L., and Ambartsumyan L.P. Synthesis of 1-[2-Methyl-6(8)-R-quinolin-4-yl]thiosemicarbazides. Russian Journal of Organic Chemistry. 2010, 4, 568.
15. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis and Transformations of 2 -(phenilamino)-4-methylquinolines. The Chemical Society II Conference "New Materials and Processes", October 4-8, Yerevan-Goris, 2010, 155.
16. Aleksanyan I.L., Pivazyan A.A., Hambardzumyan L.P. New derivatives of quinolines on the basis of benzo-substituted (4-hidroxsy-2-methylquinol-3-yl) propionic acid. Proceedings of Yerevan State University,, 2011, 1, 61-64, 15.
17. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. The transformation of Benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines in the presence of aminoacids. Proceedings of Yerevan State University, 2012, 1, 1-7.
18. Алексаныан И.Л., Амбарцумян Л.П. Синтез и превращения бенз-замещенных 2-(4-1токсикарбонилфениламино)- и 2-(2(4)-карбоксифениламино)-4-метилхинолинов III Научная конференция Армянского химичского общества (международным участием) “Успехи в области органической и фармацефтической химии” октябр 3-6, 2012 г, Ереван, էջ 73
19. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Interaction of benz-substituted 2-chloro-4-methylquinolines with 2-mercaptoaniline. Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
20. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis of new nitrogen-containing hetero polycyclic compounds range of quinoline. XIV European Symposium on Organic Reactivity Prague, Czech Republic, September 1-6, 2013, p. 96.
21. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis benz-substituted 2-(2-methylquinol-4-ylthio)acetic acids and their esters III International Scientific Symposium. New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 69.
22. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Interaction of benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines with S-nucleophiles III International Scientific Symposium New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 118
23. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis and transformations of 2-(4-ethoxycarbonylphenylamino)- and 2-(2-carboxyphenylamino)-4-methylquinolines Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 12, 1851-1853.
24. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis of 2-(hydroxyphenylamino)- and 2-(aminophenylamino)-4-methylquinolines and N,N′-bis(4-methylquinolin-2-yl)benzenediamines Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 4, 559–562.
25. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis of new sulfur-containing hetero polycylic compounds range of quinolone 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 80
26. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Methyl-4-chloro(mercapto)-6(8)-methoxyquinoline interaction with sulfur nucleophiles and benzyl chlorides” Proceedings of Yerevan State University 2014 #3, էջ 8-12.
27. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P., Harutyunyan V.S. Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines” Proceedings of Yerevan State University 2014 #2, էջ 3-5.
28. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis of new hetaryl substituted quino¬lines on the base of benz-substi-tuted 3-(butan-3-one)¬quinolines. 4-th International Conference of Young Scientists – “Chemistry Today – 2014 - Yerevan, Armenia, August 18-22, 2014, p. 162-163.
29. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P. Synthesis of (2-methyl¬quinolin-4-ylthio)glycolic acid and its derivatives. 4-th International Conference of Young Scientists – “Chemistry Today – 2014 - Yerevan, Armenia, August 18-22, 2014, p. 164-165.
30. Aleksanyan I.L. Hambardzumyan L.P. Synthesis of hetarylquinolines from 4-(4-hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one thiosemicarbazones. Russ. J. Org. Chem. 2015, Vol. 51, No. 7, p.1046–1049.
31. Aleksanyan I.L. Hambardzumyan L.P. Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)-ylidene- and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquino¬lines on the base of corresponding phenyl-hydrazinecarbothioamide. Book of abstracts International congress on heterocyclic chemistry “KOST-2015”, poster 004, p. 268.
32. Aleksanyan I.L. Hambardzumyan L.P. Synthesis of a new series of heterocyclic compounds on the basis of quinoline subsituted phenylhydrazinecarbotioamidе. Book of abstracts of 3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, 2015, p. 125.
33. Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L. P. Synthesis of Hetarylquinolines Proceeding from 2-[(2-methylquinolin-4-yl)sulfanyl]acetohydrazide Substituted in the Benzene Ring. Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, Vol. 53, No. 2, pp. 226–230.
34. Aleksanyan I.L., Hambardzumayan L.P. Sinthesis of new class of oxadiazoles on basis of quinoline acetohydrazides. . 5th Conference of the Armenian Chemical Society, Yerevan, Armenia, October 3-7, 2017, p.37.
35. Aleksanyan I.L., Hambardzumayan L.P. Sinthesis of novel heterocyclic systems on basis of quinoline hydrazinecarbo¬thioamide . 5th Conference of the Armenian Chemical Society, Yerevan, Armenia, October 3-7, 2017, p.36.
36. I.L. Aleksanyan, L.P. Hambardzumyan. Synthesis of Hetarylquinolines from 2-{[(4-Methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetyl}-N-phenylhydrazine-1-carbothioamides. Russ. J. Org. Chem., 2018, Vol. 54, No. 9, pp 1402–1405.
37. I.L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan. Synthesis of new derivatives of quinolines fused with thiazolidinones and thiazolidines, Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148A, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_posters.php
38. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan. Synthesis of new class of hetarylquinolines on base of 4-hydroxy-2-methyl-6- ethoxycarbonylquinoline, Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148B, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_posters.php
39. I.L.Aleksanyan, L.P.Hambardzumyan. Synthesis and Transformations of 4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carbohydrazide Russ. J. Org. Chem. 2019. 55, 2, 299–302.
40. I.L.Aleksanyan, L.P.Hambardzumyan. Syntheses Based on 4-(2-Hydroxy-4-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones Russ. J. Org. Chem., 2019, 55, 3, pp. 465–468.
41. Aleksanyan, I.L., Hambardzumyan, L.P. Synthesis of Novel Combined Heterocyclic Systems Derived from 2-[(2-Methylquinolin4-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring. Russ. J. Org. Chem. 2020, 56, 265–268. https://doi.org/10.1134/S1070428020020141
Aleksanyan, I.L., Hambardzumyan, L.P. Synthesis of Hetarylquinolines Derived from 2-[(4-Methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring. Russ. J. Org. Chem. 2020, 56, 261–264. https://doi.org/10.1134/S107042802002013X

Լեզուներ
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն