ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Ռաֆայելի Հովակիմյան
03.09.2018

Ավագ մասնագետ

hovakimyan.86@mail.ru

Ավագ մասնագետ/ Գիտահետազոտական կենտրոն

Կրթություն

2003-2008թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հոգեբան-մանկավարժի, իրավաբանական հոգեբանի որակավորում, Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

24.11.2011թ-ից մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավարի օգնական

Հրապարակումներ

Կ.Ե.Վարդանյան, Լ.Ռ.Հովակիմյան «Երիտասարդական դեստրուկտիվ ռեֆերենտային միավորումները որպես անձի աուտոագրեսիվ վարքագծի դրսևորման գործոն», Գիտական տեղեկագիր №1(18)2013, էջ 5-13:

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն