ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Աշոտի Տեր-Գրիգորյան
15.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

ter-grigoryanlilit42@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Կրթություն
• 1983–1987 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտ
• 1978–1983 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի հայ-ռուսական բաժնի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Դարձվածները և նրանց արտացոլումը ժամանակակից հայերենի բառարաններում», մասնագիտական խորհուրդ՝ Լեզվաբանություն – 019, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.02 «Հայոց լեզու»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ.-ից առ այսօր ՀՊՄՀ Ա.Տեր-Գրիգորյանի անվան հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի /այսօր՝ Ա.Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի/ ամբիոնի դոցենտ
1995-2003 թթ. ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1987-1994 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի բառագիտության և բառարանա¬գրության բաժնի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենի լեզու
• Մայրենի լեզու և լեզվաբանության հիմունքներ
Մագիստրատուրա
• Խոսք և հաղորդակցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` լեզվաբանություն, ժամանակակից հայոց լեզու, հայոց լեզվի տարրական ուսուցման մեթոդիկա, հոգևոր դաստիարակություն
Վերապատրաստումներ
Անդամակցություն
• 2009թ. առ այսօր «Ուրախ գնացք» մանկական հանդեսի խմբագրակազմի անդամ

Հրապարակումներ
1. «Այբբենարան», «Մայրենի 1», «Մայրենի 2», դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների, աշխատանքային տետրերի, ուսումնաօժանդակ նյութերի համահեղինակ. ՀՀ ԿԳՆ «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 1996-2015:
2. «Այբբենարան», «Մայրենի 1». «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2011 , «Հայրենի աղբիւր Ա», «Հայրենի աղբիւր Բ» Սփյուռքի դասագրքերի համահեղինակ. «Զանգակ», Երևան-2004 :
3. «Աղբյուր» և «Աղբիւր»(արևմտահայերեն) նախադպրոցականների համար նախատեսված գիրք տետրի համահեղինակ, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2011:
4. «Ինչպէ՞ս խօսել Աստծու հետ», «Կրօնի դասագիրք 1», «Կրօնի դասագիրք 2», «Կրօնի դասագիրք 3» Սփյուռքի գրքերի և մեթոդական ձեռնարկների համահեղինակ, Նոր Ջուղա, 2013-2015:
5. «Մանուկների աշխարհը», «Հեքիաթների քո աշխարհը», «Ծաղկաքաղ հայկական հուշարձանների», «Ես իմ անուշ Հայաստանի», «Սասնա տուն» ինքնուրույն ընթերցանության գրքերի համահեղինակ, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2005-2013:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0898-867X   

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն, ֆրանսերեն