ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Վարազդատի Բաղդասարյան
19.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

baghdasaryanlilit41@aspu.am

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1990 -1995 Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
2007-2009 Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի, հոգեբանության պատմության և տեսության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտական խորհուրդ ԺԹ 001
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ Անձնային դրսևորումների դինամիկան սոցիալական ռեադապտացիայի գործընթացում

Աշխատանքային փորձ
1995 1996 – Մ.Սեբաստացու անվան կրթահամալիր հոգեբան-ուսուցիչ, սոցիոլոգ
1998 – Ա.Շիրակացու անվան օժտված երեխաների կրթահամալի, հոգեբան
1996 – 2004 “Գրիգոր Զոհրաբ”համալսարան, դասախոս
2001 – 2006 “Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամ”, հոգեբան
2006 – 2013 “Հոգեկան Առողջության Հիմնադրամ” Համայնքային ծառայության ղեկավար
2009 – Հայ-Ռուսական(Սլավոնական)Համալսարան, Հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ, դասախոս
2010 – 2011 “Հայբուսակ”Համալսարան, Բժշկական ֆակուլտետ, դասախոս (բժշկականհոգեբանություն առարկայի)
2010 - 2011 Հայկական Բաց Համալսարան, հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2011 – մինչ օրս Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան Հատուկ մանկավարժության ևհոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2012 – մինչ օրս “Ամբրա” հոգեկան բարեկեցության կենտրոնՀԿ-ինախագահ, հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ՝
Բակալավրիատ/Կլինիկական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա/Կլինիկական հոգեբանություն,Դիֆերենցիալ հոգեբանություն,Անձի ժամանակակից կոնցեպցիաներ,Պրակտիկ գործունեության տեխնոլոգիաները հատուկ հոգեբանությունում,Ժամանակակից հոգեբանական տեխնոլոգիաները հատուկ հոգեբանության մեջ,Հոգեդինամիկ մոդելը հատուկ հոգեբանությանմեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեկան առողջության կանխարգելումը, պահպանումը և վերականգնումը

Վերապատրաստումներ
«CARE Europe Train-the –Trainer Program Care Model» ծրագրում

Անդամակցություն
“Ամբրա” հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ /նախագահ/
Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր վարչության անդամ

CARe Network հոգեկան առողջության միջազգային կազմակերպության Հայաստանյան ներկայացուցիչ

Հրապարակումներ
Մենագրություն՝«Теоретические и практические аспекты психосоциальной реабилитации», Երևան, Լուսաբաց, 2013
Մեթոդական ձեռնարկ՝ «Организациoнные аспекты психосоциальной реабилитации» Երևան, Լուսաբաց, 2013

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն