ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Ժիրայրի Հարությունյան
15.02.2016

Դասախոս

harutyunyanlilit41@aspu.am
lilit.zhirayri.harutyunyan.@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2011-2013թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Սուրդոմանկավարժություն բաժին /մագիստրատուրա/
2009-2011թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի Լոգոպեդիա բաժին /լրացուցիչ կրթություն/
2007-2011թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի Սուրդոմանկավարժություն բաժին /բակալավր/

Աշխատանքային փորձ
2017թ.-ից մինչ օրս ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2014թ.-ից մինչ օրս «Փոխոգնությոն կենտրոն» սոցիալապես անապահով և հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց աջակցող բարեգործական հասարակական կազմակերպության անդամ, կամավոր, սուրդոմանկավարժ
2010թ.-ից մինչ օրս «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի, քիթ, կոկորդ, ականջաբանության բաժանմունքի «Կոխլեար իմպլանտացիոն» կենտրոնի սուրդոմանկավարժ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ , Հեռակա՝ «Սուրդոմանկավարժություն», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթության մանկավարժական տեխնոլոգիան», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթություն և դաստիարակություն», «Խխունջային ներպատվաստման հիմունքներ», «Ն/դ սուրդոհոգեբանություն», «Ն/դ սուրդոմանկավարժություն», «Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա»
Մագիստրատուրա՝ «Խխունջային ներպատվաստման թեկնածուների ընտրության չափանիշները և սկզբունքները», «Ժամանակակից բժշկամանկավարժական տեխնոլոգիաները զարգացման խանգարումների կանխարգելման համակարգը», «Լսողապրոթեզավորումից և խխունջային ներպատվաստումից հետո տարվող լսողական աշխատանքների առանձնահատկությունները», «Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների բազմազգայական ընկալման զարգացման մեթոդիկա», «Ներառական կրթություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների խխունջային ներպատվաստում, աուդիոլոգիական նորածնաին սկրինինգ, լսողապրոթեզավորում վաղ մանկական տարիքում, նախավիրահատական աշխատանքների կազմակերպում, աբիլիտացիա խխունջային ներպատվաստումից հետո, լսողության խանգարումներով երեխաների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում:

Վերապատրաստումներ
2018թ.- «Օտորինոլորինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» խորագրով կոնֆերանս, ք. Երևան, ՀՀ, ՀՀ առողջապահության նախարարության 8 ՇՄԶ տեսական կրեդիտ
2017թ.- «Ռևմատոլոգների ազգային IV գիտաժողով», ք. Երևան, ՀՀ, ՀՀ առողջապահության նախարարության 6 ՇՄԶ տեսական կրեդիտ
2017թ.- «Օտորինոլորինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» խորագրով կոնֆերանս, ք. Երևան, ՀՀ, ՀՀ առողջապահության նախարարության 5 ՇՄԶ տեսական կրեդիտ
2014թ.- International conference “Current issues of the Otorhinolaryngology” 10th years of cochlear implantation in Armenia, 10th years of co-operation with “Cochlear”, Yerevan, Armenia
2010թ.- «Ժեստերի լեզու» վերապատրաստում «Դիալոգ» կենտրոն, ք. Երևան, ՀՀ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ժեստերի լեզու