ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Ժորայի Լպուտյան
03.02.2016

Գիտաշխատող, մասնագետ

chesport50@aspu.am

Գիտաշխատող /Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն

Մասնագետ/Շախմատի և սպորտի ամբիոն

Կրթություն
1986-1991 - ԵրՊԻ, ՏԿ ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2015թ-ից առ այսօր – ՀՊՄՀ Շախմատի կրթական հետեզոտությունների կենտրոն
2014թ –ից առ այսօր- ՀՊՄՀ Շախմատի և սպորտի ամբիոնի մասնագետ
1991թ-2011թ – տնտեսագետ

Գիտական հետեքրքրությունների շրջանակը
Շախմատի կրթական ծրագիրը և մեթոդիկան դպրոցում, ՝ Շախմատի հոգեբանություն, Կրտսեր
դպրոցականի հոգեբանություն,

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն: