ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սրբուհի Վաղարշակի Լուլուկյան
20.03.2021

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

lulukyansrbuhi47@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1992-1997թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմաներեն լեզվի բաժին

Գիտական աստիճան 
2007թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Գերմաներեն մասնագիտական կողմնորոշման նվազագույն քերականության ընտրությունը և ուսուցման ռազմավարությունը/ պատմագիտական նյութի հիման վրա/» թեմայով, մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 02 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1997 – առ այսօր՝ Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2008 – առ այսօր՝ Գյոթե ինստիտուտի Վրաստանի տարածաշրջանային գրասենյակի մուլտիպլիկատոր Հայաստանում
2015- առ այսօր՝ ղեկավարում է «Գերմաներենի դասավանդումը վաղ տարիքում» թեմայով նախագծային աշխատանքը Հայաստանում

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավր՝ Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում

Վերապատրաստումներ
2016 ՄԱԿ/ unicef , ԱՌՆ-ի ամրապնդումը մանկավարժ. ուսումնական պլանում, ՀՊՄՀ
2015-2016 Գյոթե ինստիտուտ, /Մոսկվա /առցանց հեռավար ուսուցում/ Գերմաներենի ուսուցումը վաղ տարիքում
2015 Գյոթե ինստիտուտ, Թբիլիսի, սեմինար ուսուցիչ վերապատրաստողների համար Գյոթե ինստիտուտ, Գաութինգ, սեմինար ուսուցիչ-վերապատրաստողների համար, Թվային եխնոլոգիաների կիրառումը օտար լեզվի դասընթացում
DAAD/Երևան, Գրավոր խոսքի ուսուցումը ԲՈՒՀ-ում
BMBF/ Երևան, Ավստրիական օրեր Երևանում
Մինսկ/Գյոթե ինստիտուտ, Գերմաներենի ուսուցումը վաղ տարիքում
2014 FaDaF –կոնֆերանս/ Գերմանագետների ասոցիացիայի 41-րդ միջազգային կոնֆերանս, Գերմանիա, ք. Մյունսթեր
DAAD սեմինար/ Լեզվի և մշակույթի մատուցումը գերմաներեն լեզվի դասին, Գերմանիա, ք. Մյունսթեր
DAAD սեմինար/Ֆիլմը գերմաներեն լեզվի դաընթացում, ԵՊԼՀ
2013-2014 Գյոթե ինստիտուտ /Մյունխեն/ առցանց հեռավար ուսուցում/
Թվային նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը գերմաներեն լեզվի դասընթացում, MMF 3 (Multimedia und Fernlehre im DaF)
2013 ԵՊՀ, միջազգային կոնֆերանս, Թարգմանությունը որպես Գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց/Գերմաներենի ուսուցման կենտրոն
DAAD սեմինար/ Թարգմանությունը որպես օտար միջմշակութային հաղորդակցման միջոց, ԵՊՀ
Գյոթե ինստիտուտ, Թբիլիսի/ Գերմանագետների XV միջազգային կոնֆերանս, Բոցեն, Իտալիա
Գյոթե ինստիտուտ, Թբիլիսի/ Գերմաներեն լեզվի դասի պլանավորում և կազմակերպում
DAAD սեմինար/Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մշակույթի պատմությունը, ԵԼՀ
DAAD սեմինար/ Գերմանիայի պատմության մատուցումը երկրագիտության դասընթացում, ԵՊՀ
Գյոթե ինստիտուտ ,Թբիլիսի/ Դասալսում և կոլլեգիալ քննարկում, Գերմաներենի ուսուցման կենտրոն
2012 DAAD/Երևան „Վայմարյան հանրապետության մշակույթի պատմությունը“, ԵՊՀ
2010-2011- Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակման ծառայության (DAAD)/
Ֆիլիպսի անվ. համալսարան, Մարբուրգ/ գիտահետազոտական աշխատանք
2010- Գյոթե ինստիտուտ/Մյունխեն / Գրականության ուսուցումը գերմաներեն լեզվի դասընթացում
2000-2001 Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD)/
Ֆ. Շիլլերի անվ. համալսարան, Յենա/ գիտահետազոտական աշխատանք

Հրապարակումներ
գիտամեթոդական 15 հոդվածներ, մեկ ուսումնական ձեռնարկ, գերմաներեն թեստային առաջադրանքների շտեմարանի համահեղինակ (մաս I, II, III 2012/13, 2013/14, 2015/16 )

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5078-2846 

Լեզուներ՝ գերմաներեն - C2 մակարդակ, ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ լավ