ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Աղասու Դերմոյան
02.09.2015

Մանկ․ գիտ․թեկնածու, դոցենտ

dermoyanlusine48@aspu.am

Մանկ․ գիտ․թեկնածու, դոցենտ /Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն