ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Արտաշեսի Բաբայան
18.02.2016

Դասախոս

babayanlusine41@aspu.am

Դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1984-1994 թթ. Երևանի №155 միջնակարգ դպրոց
1994-1998 թթ.- Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ մասնագիտությամբ:
1998-2003 թթ. - Հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնի հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան:

Աշխատանքային փորձ
1998-2002թթ. - Երևանի թույլ լսող երեխաների հատուկ դպրոց, լոգոպեդ-ուսուցիչ
1999-2000 թթ. - հանրապետական հոգեբանական կենտրոն, արատաբան (համատեղությամբ):
2000 թ-ից մինչ այժմ - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոն, դասախոս
2004 թ-ից մինչ այժմ - «Արաբկիր» բժշկական համալիր երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ (համատեղությամբ), մանկական աուդիոլոգ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալվրիատ/Սուրդոհոգեբանություն/լսողության խանգարում ունեցող անձանց հոգեբանություն,Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման զարգացման մեթոդիկա, աուդիոլոգիա և լսողության պրոթեզավորում, խոսքի և լսողության ախտորոշման և շտկման տեխնիկական միջոցներ, Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ուսուցման գործընթացում տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը, Ընտրովի դասընթացներ:
Մագիստրատուրա/Լսողության խանգարումների վաղ ախտորոշումը և միջամտությունը ՀՀ-ում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման գնահատումը և զարգացումը, լսողության խանգարումների վաղ ախտորոշման և միջամտության կազմակերպում, նրանց կրթության, լսողության հետազոտության և շտկման ոլորտում տեխնիկական միջոցների կիրառում, նեռական կրթության կազմակերպում:

Վերապատրաստումներ
Լսողության խանգարում և խոսքի դժվարություններ ունեցող երեխաների ուսուցում I, II, III, IV դասընթացներ, շվեյցարական VAD կազմակերպություն, հավաստագրեր, 1998 -2001թթ.:
Մանկական աուդիոմետրիա, շվեյցարական VAD կազմակերպություն, հավաստագիր (2002թ., սեպտեմբեր):
Քիթ, կոկորդ, ականջ հիվանդություններ ՀՀԱՆ, շեյցարական VAD, «Արաբկիր» ԲՀ, հավաստագիր, (2005 թ., ապրիլ):
Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց. Oticon, Կիև, հավաստագիր, (2005թ.,ապրիլ) :
 ՄԻԱՎ /ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում, ՁԻԱՀ-ի, Տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամ, ՀՀ ԿԳՆ, հավաստագիր (2005 թ., մարտ):
Լսողության նորածնային սկրինինգ ՅՈՒՆԵՍԿՕ, շվեյցարական VAD, «Արաբկիր» ԲՀ, հավաստագիր (2007թ., հոկտտեմբեր):
Արևելյան Եվրոպայի երկրների I միջազգային սեմինար, Oticon, Վիլնյուս, հավաստագիր (2007թ., փետրվար):
Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջազգային աուդիոլոգիական սեմինար, Oticon, Կոպենհագեն, հավաստագրեր (2009 թ., մարտ):
Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում. Գերմանիա-Հայաստան, հավաստագիր, 2009թ.:
Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջազգային սեմինար, Oticon, Տալին (2010 թ., նոյեմբեր):
Ձայնային թերապիայի հիմունքներ, Հայ-գերմանական համալսարան, պրոֆ. Եգոր Ռեզնիկով, Երևան, հավաստագրեր (2010թ., հունվար):
Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Անթալիա, հավաստագրեր (2011 թ.,նոյեմբեր):
«Կրթական բարեփոխումներ» ծրագրի հատուկ կրթություն կրթական ծրագրերի վերամշակում թիմի անդամ Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆինլանդիա, ՀՊՄՀ. 2011-2013թթ.:
Աուդիոլոգիական սեմինար, Phonak, Մոսկվա (2012 թ., նոյեմբեր)
Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց, Ցյուրիխ հավաստագրեր (մայիս 2013):
Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Շեցին, Բեռլին, հավաստագրեր (2013 թ., հոկտեմբեր):
Ասիա-Աֆրիկա-Եվրոպա միջազգային գիտաժողով, Լեհաստան, (2014 թ., հուլիս):
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման դասընթաց (60 ժամ), Երևան, հավաստագրեր (2015 թ., փետրվար):
Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց, Ցյուրիխ, հավաստագրեր (2015 թ., հունիս /:
Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Նյուրենբերգ, հավաստագրեր (2015 թ., հոկտեմբեր):
Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց հայ-շվեյցարական համագործակցության շրջանակում (6 կրեդիտ), Երևան, հավաստագրեր (2015 թ.,հոկտեմբեր):

Անդամակցություն
2006 թ.-ից «Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ:

Հրապարակոււմներ
1. Բաբայան Լ.Ա., Մանուկյան Թ. Ա., Լսողության խանգարում ունեցող հայալեզու երեխաների լսողական ընկալման գնահատումը խոսքային աուդիոմետրիայի միջոցով (ID: 189), Հայաստանի 4-րդ միջազգային բժշկական համագումարի նյութերի ժողովածու, Եր., հուլիս, 2015, էջ 106-107:
2. Ազարյան Ռ. և ուրիշներ, Հատուկ կրթության հանրագիտարան, (համահեղինակ) Երևան, «Զանգակ», 2013:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն