ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Հակոբի Մխիթարյան
17.02.2016

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ

hk-9@aspu.am

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ/Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2011-2013թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Սուրդոմանկավարժություն մասնագիտություն, մագիստրատուրա
2007-2011թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ն/դ, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ, Սուրդոմանկավարժություն մասնագիտություն, բակալավր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2017թ. մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ, հեռակա ուսուցման համակարգի մասնագետ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2011թ․<<Բիզնես և գիտական նախագծերի մշակում>> 15-ժամյա ուսումնական սեմինար
2009թ․ Խ.Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված գիտաժողով, ՀՊՄՀ
2008-2010թթ․ Ժեստերի լեզվի ուսուցման դասընթացներ, <<Դիալոգ>> ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ
2008թ․ <<Հայացք դեպի ապագա>> միջբուհական ուսանողական համաժողով

ԼԵԶՈՒՆԵՐ
հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)