ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Մանվելի Հայրապետյան
15.02.2016

Դասախոս

hayrapetyanlusine42@aspu.am

Ասպիրանտ, դասախոս (Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան Մայրենիի եվ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն)

Կրթություն

• 2008–2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվան Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
• 2003–2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ՀՊՄՀ Ա. Տեր-Գրիգորյանի անվ. Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2008-2009թթ. Ս. Բյուրատի անվ. հ. 125 դպրոց, տարրական դասարանների ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենիի տարրական ուսուցման մեթոդիկա

Գիտական հետքրքրությունների շրջանակը` բանահյուսական գիտելիքների ուսուցման մեթոդական համակարգը տարրական դասարաններում, կրտսեր դպրոցականի ստեղծագործական մտածողության զարգացումը մայրենի լեզվի դասերին

Հրապարակումներ

1. Էպոսի դերը կրտսեր դպրոցականի ազգային ինքնության պահպանման գործընթացում, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Գիտական տեղեկագիր № 1(23), Երևան, 2015 թ.:

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն