ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Ռաֆիկի Խաչատրյան
31.01.2016

Լաբորանտ

lusinka.k@mail.ru

Լաբորանտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2005-2009թթ. ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2009-2011թթ. ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2010թ.` Սպիտակի մշակույթի տուն ՀՈԱԿ, մեթոդիստ,
2010 թ.-2016թ.` Սպիտակի մշակույթի տուն ՀՈԱԿ, գեղմասվար
2016 թ.` ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի օրգանական քիմիայի և օրգանական սինթեզի ուսումնափորձնական կենտրոնի լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Նուրբ օրգանական քիմիա

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն