ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Ռոբերտի Մեսրոբյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս 

 

mesrobyanlusine47@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կրթությունը
09/1992-06/1997 Բրյուսովի անվան Երևանի Պետական Լեզաբանական Համալսարան, Գերմաներեն լեզվի և պատմության բաժին: Գերազանցության դիպլոմ:
09/1982-09/1992 №38 Բելինսկու անվան դպրոց, ք. Երևան

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
12/2015 Հայաստանում գերմանագետների և գերմաներեն լեզվի ուսուցիչների հասարակական միության նախագահ
04/2015 Գերմաներենի դասախոս «Եվրոլինգվա» Միջազգային Լեզուների Ինստիտուտում
09/2012 –06/2014 Գերմաներենի սեկցիայի վարիչ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարանում
09/2011 -06/2014 Գերմաներենի դասախոս Հայ-Ոուսական (Սլավոնական) պետական համալսարանում
09/2010-09/2011 Գերմաներենի դասախոս Տերնոպոլի Ազգային Տնտեսագիտական համալսարանում (Երևանի մասնաճյուղ)
10/2008-09/2010 Ամբիոնի վարիչ Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայում
10/2002-09/2010 Գերմաներենի դասախոս Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայում
03/2002-10/2002 Թարգմանչուհի «Ասմարտ գրուպ» ֆինանսական և արդյունաբերական ընկերությունում
08/2001-09/2003 Գերմաներենի դասախոս և դասընթացների ղեկավար Հայ-Գերմանական ընկերությունում
09/2000-02/2002 Գերմաներենի դասախոս արտասահմանյան երկրների հետ հասարակական համագործակցության և մշակութային կապերի ինստիտուտում (ԱՕԿՍ)
06/1999-03/2002 Գերմաներենի դասախոս «Ալգո» ուսումնական կենտրոնում
09/1997-09/2004 Գերմաներենի դասախոս Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանում

Աշխատանքային գործունեությունը արտերկրում
16/06-29/06/2013 FSE 2.1-Kombi –վերապատրաստում դասախոսների համար, Բեռլին, Գերմանիա
23/03/2013 Մասնակցություն լեզվի իրազեկության գիտաժողովին «DaF-ը միջմշակութային և բազմալեզու համատեքստում», Բամբերգ, Գերմանիա
1/03-22/03/2013 Մասնակցություն 40-րդ ամենամյա կոնֆերանսին գերմաներենով հետևյալ կարգախոսով` «Լեզվական կամուրջների կառուցում» Օտտո Ֆրիդրիխի համալսարանում, Բամբերգ, Գերմանիա
02/08-23/08/2006 Լեզվի ամառային դասընթացներ, «Սան Սուսի 2006» (Գերմանիա)
06/2001-07/2001 Գյոթեի ինստիտուտում Գերմանիայում (Մյունխեն) դասախոսների վերապատրաստում «Երկրագիտություն և մեթոդաբանություն» թեմայով

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/Գերմաներեն լեզվի գործնական քերականություն, Օտար լեզու (գերմաներեն) համահամալսարանական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երկրագիտություն, գերմաներեն լեզվով հաղորդակցում, տեսական քերականություն

Վերջին 5 տարիների հրապարակումներ
2010 Некоторые вопросы современной языковой политики и развития системы образования (Մանկավարժական միտք, Երևան 2010, (1-2), 8 էջ)
2010 Использование проектной технологии на уроках немецкого языка (Русский язык в Армении, Երևան 2010 (V), 6 էջ)
2012 К вопросу о принципах дистанционного обучения (Գ 602 գիտական հոդվածների ժողովածու (14), Երևան, Իրավունք, 2012, 6 էջ)
2014 Использование метода проектирования в обучении иностранному языку /пособие для преподавателей немецкого языка/ (Ереван, издательство РАУ (Российско-Армянский Университет), 2014, 88 էջ)

Լեզուների իմացությունը՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն