ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Տանաջյան
17.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դասախոս

lusine.tanajyan.@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկնածու, դասախոս/ՀՊՄՀ սոցիոլոգիայի սոցիալական աշխատանքի ամբիո

Գիտաշխատող/ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժին

Կրթություն
2014-2020թթ., ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան (ազգագրություն)
2011-2013թթ., Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան
2007-2011թթ., Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան

Աշխատանքայի փորձ

2020թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի,
դասախոս (համատեղությամբ)
2020թ.-ից «Կոնցեպտ» սոցիալական հետազոտությունների և քաղաքականությունների մշակման կենտրոն, համահիմնադիր, գիտության գծով փոխտնօրեն
2011թ.-ից ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող
2012թ., ՀՊՄՀ Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտ, մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ /մագիստրատուրա, բակալավրիատ/
Ազգագրություն և էնթոսոցիոլոգիա
Սոցիոլգիայի մտքի պատմություն
Հասարակական կարծիքի սոցիոլոգիա
Սոցիալական մոբիլություն
ԶԼՄ սոցիոլոգիա
Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Որակական հետազոտությունների մեթոդ և տեխնիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սփյուռքի հետազոտություններ, միգրացիա, սոցիալական տեղաշարժեր, մոբիլություն, հայրենադարձություն:

Վերապատրաստումներ և դասընթացներ

“Eastern Christianity, Migration and Reconciliation” Workshop, Yerevan, 2019,
Action Research, Effective Writing and Advocacy Training, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, Բուդապեշտ 2018,
«Փոփոխվող սփյուռքները. հայեցակարգեր և մոտեցումներ» ամառային դպրոց, Հայկական բարձրագույն կրթության նախաձեռնություն, Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան 2017,
«Քանակական հետազոտություն. ինչպե՞ս հավաքագրել, վերլուծել և վիզուալացնել տվյալները» թեմայով ամառային դպրոց, ՀՌԿԿ-Հայաստան (CRRC), Երևան 2016,
HR soft skills training, "CASCADE CONSULTANTS" HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING COMPANY, Երևան 2015:

Հետազոտական ծրագրեր և դրամաշնորհներ
2020-2023թթ., «Սփյուռքի ներուժի քարտեզագրման մոդելի մշակում ֆրանսահայերի ուսումնասիրության օրինակով» հայ-ֆրանսիական միջազգային ծրագիր, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ծրագրի համահեղինակ, հետազոտող
2019-2021թթ., «Էթնամշակութային գործընթացները 20-21-րդ դարերում. Հայաստանի և Բելոռուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություն» հայ-բելառուսական միջազգային ծրագիր, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հետազոտող,
2019-2020թթ., «Հայրենադարձների ինտեգրման խնդիրները հայրենիքում (սիրիահայերի օրինակով)», Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամի» դրամաշնորհային ծրագիր, ծրագրի հեղինակ-համակարգող, հետազոտող,
2018թ., «Սիրիահայերի ինտեգրման փորձառությունը հայաստանում. խնդիրների հաղթահարման մեխանիզմներ», ԲՀՀՀ, ծրագրի հեղինակ, հետազոտող
2018-2020թթ., «Ժամանակակից երիտասարդությունը էթնո-տարածաշրջանային տեսանկյունից. սոցիալ-ժողովրդագրական և էթնոմշակութային կողմնորոշումները (Հայաստանի և Ռուսաստանի օրինակով)» հայ-ռուսական միջազգային ծրագիր, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, ծրագրի համակարգող,
2018թ., «Ինքնության կառուցակցումը ինքնակազմակերպման համատեքստում. Կալինինգրադի հայերի օրինակը», ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկության հայկական համայնքների բաժնի դրամաշնորհ, ծրագրի համահեղինակ, հետազոտող,
2017-2019թթ., «Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն» հայ-բելառուսական միջազգային ծրագիր, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ,
2015-2017թթ., «Սփյուռքահայ ձեռնարկատերերը Հայաստանում. նրանց գործունեության փորձը, խնդիրները և հեռանկարները», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
2011թ.-ից «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, համակարգող
2017թ. մայիս-հունիս, «Թբիլիսիի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, համակարգող
2016թ. հոկտեմբեր, «Փարիզի հայկական համայնքի ուսումանսիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, համակարգող
2015թ. հուլիս-օգոստոս, «Բեյրութի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, համակարգող
2014թ. մարտ, «Թեհրանի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ, համակարգող
2013թ.հոկտեմբեր, «Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի ուսումնասիրություն», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
2013 -2015թթ., «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
2013թ., «Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
2012-2014թթ., «Հայկական սփյուռքի դերը Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձերը», խնդիրները և հեռանկարները, հայ-ռուսական միջազգային ծրագիր, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ
2011 -2012թթ., «Հայաստանի և սփյուռքի հայկական մամուլի կոնտենտ անալիզ», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին, հետազոտական խմբի անդամ


Հրատարակություններ
Танаджян Л. (соавтор Карапетян Р.), Поколение ереванцев 90-х годов ХХ – начала ХХI вв. в системе семейно-родственных отношений, Современная молодежь Армении и России: социальнодемографические и этнокультурные ориентации: коллективная монография / Ответственные редакторы: Р.А. Старченко, Р.С. Карапетян/, Ереван-Москва, 2020, стр. 11-32,
Tanajyan L., The Trends of Social Mobility in the Armenian Diaspora: Ethnosociological: study of Armenians in Los Angeles, Tehran and Beirut, “Rocznik Lubuski yearbook”, 2020, 46/2, p. 59-75,
Տանաջյան Լ.Ա., (համահեղինակությամբ՝ Բարսեղյան Ս.Ս., Ներսիսյան Ս.Ա.), Հայրենիքի ընկալումը սփյուռքում, Հայաստան 2018. իրողություններ և հեռանկարներ, Երևան 2019, էջ 219-229 (հայերեն և անգլերեն),
Տանաջյան Լ.Ա., Լիբանանի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները, Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, պատ. խմբ. Ա. Դաքեսյան, Ս. Բարսեղյան, Երևան-Բեյրութ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 91-160,
Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.),Կալինինգրադի հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես N 1, 2019, էջ 168-179,
Տանաջյան Լ.Ա., Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, 2019, էջ 175-189,
Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), Ինքնակազմակերպման գործընթացները Կալինինգրադի հայերի շրջանում, ԵՊՀ Պատմություն և Մշակույթ հանդես, 2018, էջ 234-241,
Տանաջյան Լ.Ա., 2018, Թբիլիսիի հայ համայնքի ներկա իրավիճակը (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), Հայկազեան Հայագիտական Հանդես, N 38, էջ 641-654,
Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), 2017, Սփյուռքահայերի ներդրումային գործունեությունը Հայաստանում, «Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 10, էջ 41-44,
Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալ-մասնագիտական ինտեգրման առանձնահատկությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 184-194,
Տանաջյան Լ.Ա., 2017, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների), Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3., Երևան, էջ 174-180,
Танаджян Л.А., 2017 Социальные изменения среди армян в инонациональной среде. Բանբեր Հայագիտության, № 1. Երևան, էջ 175-184,
Танаджян Л.А., 2016, Социальные изменения в диаспоре (на материалах этносоциологических исследований армян Тегерана, Лос-Анджелеса, Москвы), Этносоциология вчера и сегодня / Отв. ред. и сост.: Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, ст. 199-203,
Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս.Ա.), 2015, Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները, Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» րատարկչություն, Էջ 43-88,
Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 60-89,
Տանաջյան Լ.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Պողոսյան Ա.), 2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրներ հետազոտությանը, Պատմաբանասիրական հանդես 3 (197), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 287-291,
Տանաջյան Լ.Ա., 2014, Սփյուռքի հայերի սոցիալական մոբիլության համեմատական ուսումնասիրության շուրջ (Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հայ համայնքների օրինակով), Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 104-112,
Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211,
Տանաջյան Լ.Ա., 2013, Պատմական հիշողություն և էթնիկ մոբիլիզացիա: Ցեղասպանություն, Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Էջ 68-93:

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն