ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Վահրամի Ալավերդյան
16.02.2016

Իրավաբ. գիտ. թեկ., դոցենտ

alaverdyanlusine18@aspu.am

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2007-2012թթ. ԵՊՀ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

2004-2006թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (ավարտել է գերազանցությամբ)

2000-2004թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (ավարտել է գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
Սահմանադրական դատարանի որոշումների սահմանադրաիրավական բնույթը և կատարման ապահովման երաշխիքները- ԺԲ.00.02, ԵՊՀ իրավագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից - առ այսօր ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական ծառայության անհատկան դիմումների վերլուծության բաժնի վարիչ

2011թ.-ից - առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի իրավագիտության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

2006-2013 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական ծառայության անհատկան դիմումների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ սահմանադրական իրավունք, եվրոպական իրավունք, պետության և իրավունք տեսություն :

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանադրական իրավունք, վարչական իրավունք

Հրապարակումներ /նախընտրելի/
1. Սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական բնույթը, «Սահմանադրական արդարադատության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումներն արդի ժամանակաշրջանում հոդվածների ժողովածու», 2007, էջեր 157-176 :
2. Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր, «Դատական իշխանություն», 3/92, 2007, էջեր 25-33:
3. Սահմանադրության գերակայության ապահովման երաշխիքները, «Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր», թիվ 3/52/2009, էջեր 14-25:
4. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներին բնորոշ հատկանիշների առանձա¬հատկությունները, «Օրինականություն», թիվ 68, 2011, էջեր 32-38:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն