ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լույս է տեսել...
24.06.2021
Լույս է տեսել...

Լույս է տեսել բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աշոտ Գալստյանի հեղինակած «Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն» գիրքը:

Աշխատությունը նվիրված է գեղարվեստական վավերագրության ժանրի լեզվաոճական քննությանը՝ սկսած 19-րդ դարի 60-ական թթ. մինչեւ 21-րդ դարի 10-ական թթ.:

Աշխատությունում ներկայացվում է գեղարվեստական-վավերագրական երկերի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև բնագրերի պատկերավորման-արտահայտչական համակարգը:

Մանկավարժական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Աշոտ Գալստյանի հեղինակած գիրքը նախատեսված է բանասերների, ոճաբանների եւ ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Խմբագիրը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վազգեն Համբարձումյանն է, գրախոսները՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Յուրի Ավետիսյանն ու մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պաշտոնակատար Գայանե Խալաթյանը։