ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հոգեբանության հիմնախնդիրները՝ անգլալեզու պարբերականի 2-րդ համարում
25.11.2020
Հոգեբանության հիմնախնդիրները՝ անգլալեզու պարբերականի 2-րդ համարում

Լույս է տեսել «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» անգլալեզու ամսագրի երկրորդ համարը: Գիտական խմբագրակազմի որոշմամբ այն հրատարակվում է տարին երկու անգամ: Առաջին համարը լույս էր տեսել մայիսին: 

«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» գիտական հանդեսը միտված է նպաստելու Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն մանկավարժահոգեբանական կրթական ոլորտի զարգացմանն ու առաջընթացին:

Պարբերականում ընդգրկված են գիտատեսական և գիտամեթոդական բնույթի հոդվածներ, որոնք օժանդակելու են մանկավարժության և հոգեբանության բնագավառների առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, կրթության կառավարման հիմնախնդիրների լուսաբանմանը, համաշխարհային փորձի ուսումնասիրմանը և միջազգային կրթական գործընթացների առաջադրած դրույթների համակարգված և միասնական ներդրմանը: 

Ամսագրի խմբագրակազմում են հոգեբանության, փիլիսոփայության և տնտեսագիտության ոլորտի ճանաչված գիտնականներ ԱՄՆ-ից, Միացյալ Թագավորությունից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Վրաստանից: 

Գիտական հանդեսը նախատեսված է մանկավարժների, հոգեբանների, բարձրագույն կրթության համակարգում աշխատողների և առհասարակ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների զարգացմամբ շահագրգիռ յուրաքանչյուրի համար:

Ամսագիրը ներգրավված է միջազգային CROSSREF, Platform & workflou by OJS/PKP համակարգում:

«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» ամսագրի երկրորդ համարի հետ կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ.

https://miopap.aspu.am/index.php/miopap/issue/view/18/18