ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մաչերատայի համալսարան
11.01.2019

Մաչերատա, Իտալիա

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում 2018-2020 ուս. տարիներում առաջարկում է ուսուցում Մաչերատայի համալսարանում, Իտալիա: Ծրագրով նախատեսվում է նաև  2 դասախոսների և 2 վարչական անձնակազմի փոխանակում: 

Ֆինանսավորում.

Շարժունության ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների: