ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մադոնա Կարենի Մարտիրոսյան
05.10.2021

Գրադարանավար

madona.martirosyan.94@list.ru

Գրադարանավար/պատմական գրականության ընթերցասրահ

Կրթությունը
2021թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հայցորդ, հայ ժողովրդի պատմության ամբիոն:
2017-2020 թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ, պատմության բաժին, գերազանցությամբ:
2013-2017թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ, մշակութաբանություն բաժին, գերազանցությամբ:

Գիտական աստիճան
2020 թ. մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ
2020 թ. մարտի 15-ից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության ընթերցասրահում, գրադարանավար:
2020 թ. Ա. Երզնկյան անվան հ.118 ավագ դպրոց, պատմության ուսուցչուհի։
Հետաքրքրությունների ոլորտը՝
Տիգրան Մեծի կերպարը հայ և եվրոպական մշակույթներում/գրականություն և արվեստ/:

Մասնակցություն գիտաժողովների
1. 2021 թ. Երիտասարդ արևելագետների 41-րդ գիտաժողով նվիրված ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնի առաջատար գիտախատող, պ.գ.դ.պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանի հիշատակին:
2. 2018 թ. ՀՊՄՀ, ՈՒԳԸ, կողմից կազմակերպված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված «Գիտելիք, զարգացում, առաջընթաց» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողով:

Հրատարակումներ
Տպագրվել է /Չորեքշաբթի/ Բ, Գ, Դ, Ե գրքերում։

Հրատարակություններ
1. Արքայից արքա Մեծն Տիգրան Բ-ն եվրոպական օպերային արվեստում, Հանրապետական ուսանողական նյութերի «ժողովածու» Խ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ուսանողական գիտական ընկերություն, Երևան, 2018, էջ 51-59:
2. По поводу вопроса о некоторых особенностях монет Тиграна великого, «Интернаука»/ Научный журнал/, № 35(164) сентябрь 2020 г., Москва 2020.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2824-451X

Լեզուներ՝ հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն