ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրատուրայի փաստաթղթերի ընդունելություն
30.05.2024

ՀՊՄՀ-ի 2024-2025 ուսումնական տարվա առկա (հեռակա) ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով փաստաթղթերը կընդունվեն  հետևյալ ժամանակացույցով․

Առկա ուսուցմամբ՝

  • առաջին փուլ՝ հունիսի 15-ից հուլիսի 2-ը
  • երկրորդ փուլ՝ հուլիսի 2-ից սեպտեմբերի 7-ը

Հեռակա ուսուցմամբ՝  հուլիսի 2-ից հոկտեմբերի 1-ը

Առկա ուսուցման համար ընդունելության քննությունները (հարցազրույցները) կանցկացվեն  սեպտեմբերի 8-11-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համար՝ հոկտեմբերի 2-5-ը։

Մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա  ուսուցման ձևերով) ընդունելության և ուսումնառության կազմակերպման կարգին ծանոթացեք հղումից՝  https://aspu.am/website/images/files/Magistraturayi_karg.pdf ։

Նորություններ