ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալբերտ Արշավիրի Մակարյան
08.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

makaryanalbert21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Համատեղությամբ՝ ՀՊՄՀ Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն


Կրթություն

1981թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժինը

Գիտական աստիճանները

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
1986թ. «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը», ատենախոսության համար արժանացել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի, 2002թ. «Արևմտահայ գրական դիմանկարը» ատենախոսության համար՝ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի: ՀՀ ԲՈՀ-ի 012 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ

1981-1986թթ. հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ, 1986-2005թթ. հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ, 2005թ-ից հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` 19-րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն:
Բագիստրատուրա՝ «Հակոբ Պարոնյան»

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

Արևմտահայ գրականություն, հայ նոր գրականություն, երգիծաբանություն, անգլո-ամերիկյան գրականություն

Վերապատրաստումներ

Հանձնված են ԵՊՀ-ի դասախոսների որակավորման բարձրացման վարչության կազմակերպած անհրաժեշտ բոլոր կրեդիտները

Անդամակցություն

2002-ից՝ ՀՀ ԲՈՀ-ի` ԵՊՀ-ում գործող` գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության 012 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար, 2001-ից՝ ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտքարտուղար

Հրապարակումներ

Գիտական աշխատանքների քանակն 80 է: Հրատարակել է «Հարություն Ալամդարյան», Ե., 2013թ., «Արևմտահայ գրական դիմանկարը» Ե., 2005թ., «Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը», Ե., 1988 մենագրությունները, «Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները» («Կանթեղ», թիվ 2, Ե., 2002 թ.), «Հա­րութ­յուն Սըվաճյանի մանրապատումները» («Նոր-Դար», թիվ 3, Ե., 2003), «Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտ մը Պոլսո թաղերու մեջ» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները», «Վեմ», 2011թ., թիվ 2, (գիտական 70 հոդվածներ»), «Կրկին Պարոնյանի հետ. նոր ընթերցումներ» մենագրություն, Եր., 2018, 317 էջ, Վերջաբան Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, Եր., 2018: Ա. Մա­կարյանի ղեկավարությամբ թեկնածուական ատենախոսություն է պաշտպանել հինգ հայցորդ: «Գրականագիտության տիրույթներում», Եր., 2021, «Արմավ» հրատ., 448 էջ:

Պարգևներ՝ ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր. ԵՊՀ-ի «Ոսկի մեդալ»

Լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն (բառարանով)