ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
28.04.2021
Հայագիտական հանդես Nº2 (1051)
Պարբերականի շապիկ
23.04.2021
Պաշտոնաթերթ Nº5 (1069)
Պարբերականի շապիկ
04.04.2021
Պաշտոնաթերթ Nº4(1068)
Պարբերականի շապիկ
05.03.2021
Պաշտոնաթերթ Nº3 (1067)
Պարբերականի շապիկ
18.02.2021
Հայագիտական հանդես Nº1(50)
Պարբերականի շապիկ
15.02.2021
Պաշտոնաթերթ Nº2 (1066)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
18.02.2021
Հայագիտական հանդես Nº1(50)
Պարբերականի շապիկ
30.12.2019
Գիտական տեղեկագիր Nº1(36)
Պարբերականի շապիկ
23.04.2021
Պաշտոնաթերթ Nº5 (1069)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ