ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Մնացականի Մանուկյան
19.04.2022

Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչի պ/կ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ, 

manukyanarmenuhi49@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության եւ մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչի պ/կ

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

2013--2015թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրանտ` լրացուցիչ գործնական հոգեբան մասնագիտացմամբ
1992թ.ՀՊՄՀ-ի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտ
1986-1991թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի, պատմություն և խորհրդային իրավունք բաժնի ուսանողուհի` իրավագիտություն լրացուցիչ մասնագիտությամբ
1976-1986թթ. Երևանի թիվ.85 ռուսական միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի

Գիտական աստիճան
2013թ. Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի (PhD) գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսական թեզի պաշտպանություն <<Պրոբլեմային իրավիճակներում մանկավարժական խնդիրների լուծման տեխնոլոգիական համակարգերը>>/UK NARIC Certificate Namber:2000166077/
2013թ. Եվրոպայի ասոցացված պրոֆեսորի գիտական կոչման շնորհում
2003թ. Մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչման շնորհում/ՀՀ ԲՈՀ/
1997թ.Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում/ՀՀ ԲՈՀ/
1996թ. ԺԳ.00 01. թվանիշով <<Մանկավարժության տեսություն և պատմություն>> մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման <<Դեռահասների մտավոր դաստիարակության հիմնահարցը Վ.Ա.Սուխոմլինսկու մանկավարժական համակարգում և նրա այժմեականությունը>> հիմնախնդրով ատենախոսական թեզի պաշտպանություն /0-20մասնագիտական խորհուրդ/

Աշխատանքային փորձ

19.05.2022թ-ից ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
19.10.2020․թ.-ից-15.01.2021թ-ը ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրում իրականացվող նոր պարեկապահակային ծառայության ստեղծման ծրագրով «Մասնագիտական հոգեբանություն և հաղորդակցման հմտություններ» առարկայի դասընթացավար /համատեղությամբ/
2015թ-ից-2017 թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ /համատեղությամբ/
2014թ.-ից մինչ օրս ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ
2003-2014թթ ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2014-2015թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ /համատեղությամբ/
2012-2014թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<ՈՒրարտու>> համալսարանի Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ /համատեղությամբ/
2006-2012թթ. Եղեգնաձորի << Գիտելիք>> համալսարանի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ/համատեղությամբ/
2003-2005թթ. Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանի ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ /համատեղությամբ/
1992-2003թթ. ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1991թ. Երևանի թիվ.136 միջնակարգ դպրոցի պատմության և իրավագիտության ուսուցչուհի
1991թ. Երևանի թիվ.145 միջնակարգ դպրոցի պատմության և իրավագիտության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Մեդիակրթություն, Ծնողական կրթություն
Մագիստրատուրա՝
Մանկական հեքիաթների հոգեբանամանկավարժական վերլուծություն, Սոցիալական մեդիաներ՝ Մեդիակրթությունը ՆՈՒՀ-երում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեդիակրթություն, մեդիահոգեբանություն, սոցիալական մեդիաներ, մասնագիտական հոգեբանություն և  հաղորդակցման հմտություններ /խոսքային /վերբալ/ և ոչ խոսքային /ոչ վերբալ` մարմնի լեզուն/, բախումնաբանություն, կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, հոգեբանական խորհրդատվություն։

Վերապատրաստումներ
2018թ.<< Նևրոտիկ սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումները հոգեթերապիայի տեսանկյունից>> ՀՀ առողջապահության նախարարություն << ՌԵՔԱՎԵՐԻ>> քալեջ
2018թ. <<Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարումը>> ԿԱՆԱ հոգեբանական կենտրոն
2017թ.<<Մարմնի դեմորֆիկ խանգարման Կոգնիտիվ –վարքաբանական թերապիա>> <<Հարմանդ Հիլֆման>>պրոֆեսիոնալ հոգեբանության դպրոց
2017թ.<< Ախտաբանական խաղամոլության Կոգնիտիվ –վարքաբանական թերապիա>> <<Հարմանդ Հիլֆման>>պրոֆեսիոնալ հոգեբանության դպրոց
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ –ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման դասընթաց
2014թ.<<Տագնապի հոգեթերապիա>>,<<Հարմանդ Հիլֆման>>պրոֆեսիոնալ հոգեբանության դպրոց
2012թ. << Միլտոն Հ. Էրիքսոնի հիպնոթերապիա>> , վերապատրաստում
2011թ.<< Համակարգչային հմտություններ>> դասընթաց, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, << Նորք>> տեղեկատվակավերլուծական կենտրոն

Անդամակցություն

2022թ. Հայաստանի մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիայի թղտակից անդամ՝ գիտնական քարտուղար
2015թ. ՀՀ <<Շիրակ >> հայրենակցական միավորման վարչության անդամ, կանանց խորհրդի նախագահ
2014թ. ՀՀ հոգեբուժական ասոցիացիայի անդամ
2013թ. ՀՀ հոգեբանների միության անդամ

Հրապարակումներ

/2010-2016թթ/
Գիտական հոդված` 132
Գիրք` 10 / Մենագրություն` 4, համահեղինակությամբ /6/

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8087-54OX

Լեզուներ՝ ռուսերեն /գերազանց/, անգլերեն /լավ/